Kategoria: Aktualności

26 lipca 2019

zaproszenie na seminarium kontaktowe „Creative arts as a path to inclusion”, organizowane w dniach 10-13.10.2019 w Düsseldorfie w Niemczech w ramach programu Erasmus+

Seminarium „Creative arts as a path to inclusion”( działania twórcze jako droga do integracji) w ramach programu Erasmus+, 10-13.10.2019, Düsseldorf, Niemcy

25 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych

Informacja o wolnych miejscach oraz statystyki dot. limitów punktów: Wolne miejsca – nabór do szkół ponadgimnazjalnych Wolne miejsca – nabór do szkół ponadpodstawowych Wolne miejsca w szkołach nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji: gmina Sławków Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej  

23 lipca 2019

Stypendia motywacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego 2019

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłosił konkurs stypendialny w ramach realizowanego zadania pod nazwą Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego 2019. Stypendia motywacyjne będą wypłacane ze środków przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

9 lipca 2019

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020

Kuratorium Oświaty w Katowicach podaje do wiadomości „Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020 w województwie śląskim”.

27 czerwca 2019

Konkurs wniosków w programie Edukacja – współpraca z instytucjami w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie

Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja już otwarty Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.