Kategoria: Aktualności

18 maja 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”

16 maja 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbyła się konferencja „Edukacja dla zdrowia”. Konferencję zorganizowali: Śląski Kurator Oświaty i Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Konferencja jest działaniem wynikającym z faktu podpisania przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – Deklaracji Współpracy m.in. na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku […]

14 maja 2018

Konkurs „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń” w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

  Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod […]

11 maja 2018

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu ogłasza nabór na warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym

Szanowni Państwo, Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria). Organizator pokrywa również koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. 3–4.10. 2018. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych, rekrutacja do 22.06.2018; 23–24.10.2018. Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów, […]

8 maja 2018

Szkolenie nt. projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie nt. możliwości pozyskania środków w ramach projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które odbędzie się 4 czerwca 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w godz. 12.00-15.00.

7 maja 2018

Warsztaty doskonalenia zawodowego w programie eTwinning w Rydze „Update your History&Culture”

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli z doświadczeniem w programie eTwinning, pracujących w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych (wiek uczniów: 7 – 18 lat) na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego, które organizowane są przez łotewskie biuro eTwinning w dniach od 26 do 28 czerwca 2018 r. w Rydze. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli uczących przedmiotów humanistycznych (historii, […]

7 maja 2018

Seminarium Erasmus+ dla sektora Kształcenia i Szkoleń Zawodowych „Enhancing Digital Competences in Education and Training” w Estonii

Termin wydarzenia: 19-22.09.2018 Miejsce: Estonia, Tallin Termin zgłoszeń: 16 maja 2018 r.   Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje   Cel i tematyka: Główną idea seminarium jest umożliwienie nawiązania partnerstw dla osób o podobnych zainteresowaniach w obszarze ICT i umiejętności cyfrowych dla realizacji nowych projektów strategicznych (KA2). Wydarzenie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i odkrycia […]