Kategoria: Aktualności

14 stycznia 2019

IV Wojewódzki Konkurs Multimedialny „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska zaprasza uczniów ostatnich klas szkół podstawowych (7, 8) i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Multimedialnym „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej oraz upamiętnienie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

9 stycznia 2019

VIII edycja „Ogólnopolskiego Konkursu Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego organizuje VIII edycję „Ogólnopolskiego Konkursu Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” dla uczniów wszystkich typów szkół.

7 stycznia 2019

Wspieranie trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją w roku 2019 w ramach projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Wspieranie trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją w roku 2019 w ramach projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

7 stycznia 2019

Od 2019 roku wyższe dotacje w projektach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywały nowe – wyższe – stawki ryczałtowe Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Składając wniosek o dofinansowanie PNWM do projektów realizowanych w 2019 roku, należy obliczyć wysokość wnioskowanej dotacji według nowych stawek, które znajdą Państwo w „Plikach do pobrania”.

7 stycznia 2019

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe – „Aktywna tablica z eTwinning” w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Aktywna tablica z eTwinning”, organizowane pod  patronatem  Ministerstwa  Edukacji     Narodowej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 8 – 9 lutego 2019 r. w Katowicach. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach […]

3 stycznia 2019

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programowanie z eTwinning w Łodzi

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programowanie z eTwinning organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 16 – 17 stycznia 2019 r. w Łodzi. Seminarium skierowane jest do nauczycieli przedmiotów informatycznych, uczących w klasach 7-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest REJESTRACJA w programie eTwinning […]

31 grudnia 2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjum

Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.