Kategoria: Aktualności

6 czerwca 2018

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Z dniem 2 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2018 r., poz.1055).  Rozporządzenia wprowadza zmiany o charakterze dostosowującym do nowej struktury szkół oraz porządkującym, w tym związane z […]

5 czerwca 2018

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Z dniem 2 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2018 r., poz.1055).  Rozporządzenia wprowadza zmiany o charakterze dostosowującym do nowej struktury szkół oraz porządkującym, w tym związane z […]

5 czerwca 2018

„Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”

„Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” to cykl spotkań realizowanych w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

29 maja 2018

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning „Dziedzictwo kulturowe” w Krakowie

    Biuro eTwinning w Polsce zaprasza na międzynarodowe seminarium kontaktowe „Dziedzictwo kulturowe”, organizowane w dniach 5-8 lipca 2018 w Krakowie. Seminarium zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących z uczniami powyżej 10 lat (10+) w szkołach zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego, którzy chcą rozpocząć realizację projektu […]

28 maja 2018

Pierwszy Siemianowicki Dzień Zawodowca

21 maja 2018r. w Siemianowicach Śląskich odbył się Pierwszy Siemianowicki Dzień Zawodowca. Jest to kolejna inicjatywa podjęta przez Władze miasta na rzecz promocji kształcenia zawodowego wśród młodzieży. Podczas tego wydarzenia zostały przedstawione możliwości kształcenia zawodowego w siemianowickich szkołach – kierunki, zawody, bazę, w tym nowoczesne pracownie.

25 maja 2018

„Lviv Calling” – polsko-niemiecko-ukraińskie forum dla animatorów wymiany młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza osoby pracujące z młodymi ludźmi w Polsce, Niemczech oraz na Ukrainie do udziału w forum „Lviv Calling”, które odbędzie się od 12 do 16 września 2018 roku we Lwowie. Od 2014 roku PNWM wspiera projekty wymiany młodzieży odbywające się również na Ukrainie, miedzy innymi dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych […]

25 maja 2018

Pierwszy Siemianowicki Dzień Zawodowca

21 maja 2018r. w Siemianowicach Śląskich odbył się Pierwszy Siemianowicki Dzień Zawodowca. Jest to kolejna inicjatywa podjęta przez Władze miasta na rzecz promocji kształcenia zawodowego wśród młodzieży. Podczas tego wydarzenia zostały  przedstawione możliwości kształcenia zawodowego w siemianowickich szkołach – kierunki, zawody, bazę, w tym nowoczesne pracownie. Gimnazjaliści aktywnie uczestniczyli w dwóch bardzo ciekawych wykładach przybliżających zawody […]