Kategoria: Aktualności

13 września 2017

Tygodniowe kursy internetowe programu eTwinning

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zarejestrowanych                  w programie eTwinning na bezpłatne tygodniowe szkolenia internetowe, poświęcone narzędziom do komunikacji i tworzenia materiałów w projektach międzynarodowych oraz praktycznego użycia platformy Moodle i portalu eTwinning.             Szkolenia internetowe skierowane są do wszystkich nauczycieli, bez względu                        na przedmiot, jakiego nauczają w szkołach, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i […]

11 września 2017

Program stypendialny Fundacji Efekt Motyla

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2017/2018. Program skierowany jest do uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III klasy gimnazjum oraz szkół średnich, mieszkających na terenach wiejskich. Stypendium ma charakter naukowo-socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej. Więcej informacji […]

11 września 2017

Bezpłatne szkolenie pt.: „Jak uczyć o energetyce jądrowej”

Ministerstwo Energii oraz Wydziały Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają nauczycieli fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych, pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju, do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energetyki jądrowej. Szkolenia zostały zaplanowane tak, aby spełniały formalne wymogi doskonalenia zawodowego. Szczegółowe informacje znajdują się na […]

8 września 2017

Projekt Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH)

Fundacja „Centrum Europejskie-Natolin” (CEN) rozpoczęła realizację projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH). Projekt RODEH finansowany jest ze środków własnych CEN oraz z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeznaczonej na działania ponadregionalne, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach zadania publicznego: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom” w roku 2017, ze szczególnym uwzględnieniem szkół […]

8 września 2017

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program)

Fundacja American Councils for International Education w imieniu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zaprasza do udziału w Programie FLEX. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum ogólnokształcącego zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992 r. i […]

8 września 2017

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy i Akademia Młodego Ekonomisty

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych informuje, że 4 września 2017 r. rozpoczęły się zapisy na zajęcia prowadzone w ramach tegorocznej, zimowej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i Akademii Młodego Ekonomisty w ośrodkach w całej Polsce. Na bezpłatne spotkania o tematyce ekonomicznej tradycyjnie zapraszani są uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Opiekunowie młodzieży zainteresowanej udziałem wykładach […]

8 września 2017

Konkurs na stanowiska w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)  oraz kierownika Wydziału Matury Europejskiej w Biurze Sekretarza Generalnego. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach. Załączniki Oświadczenie kandydata Data: 2017-09-08, rozmiar: 16 KB Ogłoszenia o konkursach Data: 2017-09-08, rozmiar: 25 KB Pobierz wszystkie […]

4 września 2017

Udział Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Wicekuratorów Oświaty w uroczystych inauguracjach roku szkolnego 2017/2018

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, ul. Przyjazna 7a – Dzielnica Giszowiec. 4 września rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi rozpoczęło 919 uczniów, w tym 53 z Gimnazjum nr 15 włączonego do SP 51. 12 […]