Kategoria: Aktualności

20 września 2017

IV edycja  programu pn.„Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2017/18

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie wszystkich szkół na terenie Polski! Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w trwającej od 1 września 2017r. już IV edycji  programu pn.„Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2017/18, w ramach którego rodzice uczniów z rodzin bardziej potrzebujących ubiegają się o dofinansowanie szkolnych obiadów. Program ten realizowany jest przez Fundację „Być Bardziej”, […]

19 września 2017

„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym. Konferencja, która kierowana jest do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty, odbędzie się 18 października 2017 r.

15 września 2017

Zaproszenie dla nauczycieli do udziału w międzynarodowej konferencji edukacyjnej „Uczyć o ludobójstwie”, organizowanej w Warszawie w dniach 8-9 października 2017 r

Załączniki Międzynarodowa konferencja edukacyjna Data: 2017-09-15, rozmiar: 429 KB Program Data: 2017-09-15, rozmiar: 655 KB Pobierz wszystkie pliki

13 września 2017

Tygodniowe kursy internetowe programu eTwinning

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zarejestrowanych                  w programie eTwinning na bezpłatne tygodniowe szkolenia internetowe, poświęcone narzędziom do komunikacji i tworzenia materiałów w projektach międzynarodowych oraz praktycznego użycia platformy Moodle i portalu eTwinning.             Szkolenia internetowe skierowane są do wszystkich nauczycieli, bez względu                        na przedmiot, jakiego nauczają w szkołach, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i […]

11 września 2017

Program stypendialny Fundacji Efekt Motyla

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2017/2018. Program skierowany jest do uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III klasy gimnazjum oraz szkół średnich, mieszkających na terenach wiejskich. Stypendium ma charakter naukowo-socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej. Więcej informacji […]

11 września 2017

Bezpłatne szkolenie pt.: „Jak uczyć o energetyce jądrowej”

Ministerstwo Energii oraz Wydziały Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają nauczycieli fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych, pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju, do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energetyki jądrowej. Szkolenia zostały zaplanowane tak, aby spełniały formalne wymogi doskonalenia zawodowego. Szczegółowe informacje znajdują się na […]

8 września 2017

Projekt Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH)

Fundacja „Centrum Europejskie-Natolin” (CEN) rozpoczęła realizację projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH). Projekt RODEH finansowany jest ze środków własnych CEN oraz z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeznaczonej na działania ponadregionalne, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach zadania publicznego: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom” w roku 2017, ze szczególnym uwzględnieniem szkół […]

8 września 2017

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program)

Fundacja American Councils for International Education w imieniu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zaprasza do udziału w Programie FLEX. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum ogólnokształcącego zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992 r. i […]