Kategoria: Aktualności

22 sierpnia 2019

Ankieta kierowana do nauczycieli geografii pracujących na terenie województwa śląskiego

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego realizuje projekt badawczy dotyczący więzi nauczycieli z miejscowością, w której pracują. W związku z tym zwraca się z prośbą do nauczyciela/li geografii o wypełnienie do 10 września 2019 r. kwestionariusza ankiety. Zebrane dane służyć będą tylko do celów badawczych. Ankieta dostępna pod adresem: docs.google.com

21 sierpnia 2019

„Piramida zdrowia – Zdrowo jem, jestem aktywny” – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zaprasza szkoły podstawowe województwa śląskiego do wzięcia udziału w warsztatach VIII edycji programu – „Zdrowo jem, jestem aktywny”. Program pod hasłem „Piramida zdrowia – Zdrowo jem, jestem aktywny” jest realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Warsztaty będą prowadzone od 16 .09.2019 r. do 31.10.2019 r. dla […]

16 sierpnia 2019

„Miejsca Pamięci w Turyngii – wyzwania w polsko-niemieckiej pracy edukacyjnej” – seminarium dla nauczycieli i multplikatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży

Fundacja Ettersberg – Miejsce Pamięci i Edukacji Andreasstraße we współpracy z Miejscem Pamięci Buchenwald i Europejskim Młodzieżowym Domem Spotkań w Weimarze zaprasza nauczycieli i multiplikatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży na seminarium „Miejsca Pamięci w Turyngii – wyzwania w polsko-niemieckiej pracy edukacyjnej”. Seminarium odbędzie się od 23 do 27 listopada 2019 roku w okolicach Weimaru. Miejsce Pamięci […]

14 sierpnia 2019

Seminarium – Practical art and cartoons for beginners na Łotwie

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe – Practical art and cartoons for beginners, organizowane przez łotewskie biuro eTwinning w dniach od 25 do 28 września 2019 r. w miejscowości Sigulda, na Łotwie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowani realizacją projektów eTwinning […]

8 sierpnia 2019

Informacja dla organizatorów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – zmiana przepisów

Szanowni Państwo Organizatorzy kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że od 1 września 2019 roku obowiązywać będą nowe przepisy  dotyczące organizowania kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Minister Edukacji Narodowej w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. […]

31 lipca 2019

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Porządku Publicznego informuje, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2019 r.