Kategoria: Aktualności

22 kwietnia 2021

Webinarium EPALE – Szkoły dla dorosłych a środowisko lokalne

Szkoły dla dorosłych, podobnie jak inne placówki oświatowe, zmieniają się, a oczekiwania w stosunku do nich rosną. Muszą dbać o jakość nauczania i dobrą opinię, na które wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest tworzenie właściwego klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu nauczycieli z innymi podmiotami oraz ze środowiskiem lokalnym. Obecnie wzrasta świadomość konieczności współpracy. W przypadku […]

22 kwietnia 2021

Warsztaty: Akcja 2, sektor Edukacja szkolna Szkolenia dla nowych wnioskodawców

6 maja 2021 roku (w godz. 14.00–17.30) na platformie Zoom odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli szkół, przedszkoli i innych instytucji zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych instytucji, które nie realizowały projektów w programie Erasmus+ i instytucje nie mają doświadczenia w realizacji […]

21 kwietnia 2021

Scenariusz lekcji – Edukacja medialna z eTwinning – Czerwona lampka

Fakt korzystania przez najmłodsze dzieci ze sprzętu cyfrowego z dostępem do internetu jest niezaprzeczalny. Realistyczne podejście do zachowań rodzicielskich, umieszczających smartfony czy tablety w rękach dzieci (ze zrozumiałej przecież potrzeby odpoczynku czy „zajęcia” dziecka na czas innych domowych lub zawodowych obowiązków) pozwala z dużym prawdopodobieństwem lub pewnością stwierdzić, że bywają momenty, gdy dzieci korzystają z […]

16 kwietnia 2021

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

15 kwietnia 2021

Konkurs Zabytkomania 2021

Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu, odbywającej się pod hasłem „Przepis na dziedzictwo”, będą mieli za zadanie stworzyć film dokumentalny lub reportaż przedstawiający zabytek związany z żywnością. Termin zgłoszeń upływa do 30 czerwca 2021.