Kategoria: Aktualności

2 czerwca 2020

Stypendia Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczennic i uczniów z całej Polski zainteresowanych nauką i sztuką. Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Fundusz  wspiera finansowo w realizacji […]

1 czerwca 2020

Wirtualny Dzień Maturzysty – wspólna kampania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21. Pierwszym jej etapem będzie realizowany 3 czerwca „Wirtualny Dzień Maturzysty”, podczas którego młodzież wysłucha m.in. prelekcji Pana Marcina Smolika, Dyrektora Centralnej Komisji […]

29 maja 2020

Komunikat w sprawie Konkursu skeczu i piosenki kabaretowej „Wesoły zawodowiec” dla uczniów branżowych szkół I stopnia i techników

Organizator konkursu działając w oparciu o pkt VII.4 regulaminu konkursu z dnia 11 lutego 2020 r. odwołuje i unieważnia  Konkurs skeczu i piosenki kabaretowej „Wesoły zawodowiec”. W terminie wyznaczonym regulaminem wpłynęła jedna praca konkursowa, co uniemożliwia przeprowadzenie postępowania konkursowego.

28 maja 2020

Dobre praktyki w edukacji włączającej – zapraszamy do udziału w badaniu!

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski na zlecenie MEN. Przykłady praktyk zebrane podczas badania będą wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół pt. „Key Actions for Raising Achievement: Guidance for Teachers and Leaders”, w ramach projektu Europejskiej […]

27 maja 2020

Aktualizacja terminu składania wniosków do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży informuje, że jeżeli w tym roku kalendarzowym – po zniesieniu w obu krajach zakazu wyjazdów i organizowania wymian – będą planowane i realizowane spotkania młodzieży, PNWM przyjmie i opracuje wszystkie wnioski, nawet jeżeli zostaną one złożone w terminie krótszym niż 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Warunek jest jeden – kompletne wnioski muszą […]

26 maja 2020

Zaproszenie do składania wniosków – Programy i innowacje infrastrukturalne dla sportu masowego – EAC/S09/2020

Wnioski mogą składać następujące podmioty (lista nie jest wyczerpująca i podana jest wyłącznie, jako przykład): europejskie lub krajowe federacje sportowe; organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne); organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne); organizacje międzynarodowe lub europejskie; kluby sportowe. Maksymalna kwota pojedynczej dotacji wynosi 650 000 EUR. Wypełniony formularz należy złożyć przed dniem 1.07.2020 r. […]

20 maja 2020

Webinarium eTwinning Dobór narzędzi, rezultaty, dokumentacja

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatne webinarium JAKOŚĆ W PROJEKTACH ETWINNING – Dobór narzędzi, rezultaty, dokumentacja. Podczas webinarium omówimy, jak dobrać narzędzia internetowe umożliwiające lepszą współpracę, służące konkretnym celom, dostosowane do uczniów i ich możliwości. Wspólnie zastanowimy się, jakie mogą być rezultaty materialne i niematerialne. Omówimy również jak dokumentować działania i rezultaty projektu oraz […]

20 maja 2020

Webinaria z Mobilnym Centrum Edukacyjnym

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza na webinaria, które odbędą się w dniach 26 i 27 maja 2020 r. 26 maja odbędzie się spotkanie online, które będzie poświęcone nowoczesnym narzędziom TIK, pomocnym w przygotowaniach do egzaminów pisemnych uczniów klas 8 oraz klas maturalnych. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane aplikacje oraz platformy, które ułatwiają przygotowanie się do […]

20 maja 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

20 maja 2020

Edukacja zdalna z eTwinning w szkołach technicznych i branżowych

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatne, trzydniowe seminarium Edukacja zdalna z eTwinning w szkołach technicznych i branżowych, które odbędzie się w dniach 27-29 maja 2020 r. Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Seminarium skierowane jest do nauczycieli szkół technicznych i branżowych, których placówki są beneficjentami programu Erasmus+ (sektor […]