Kategoria: Aktualności

20 lipca 2018

„Stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego w 2018 roku”

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłosił konkurs stypendialny w ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwą „Stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego w 2018 roku”. Stypendia motywacyjne będą wypłacane ze środków przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

17 lipca 2018

Zasiłek losowy na cele edukacyjne oraz udział w wyjazdach terapeutyczno-edukacyjnych i nieodpłatnych zajęciach opiekuńczych oraz terapeutyczno-edukacyjnych

Załączniki Tabela_zasilek_losowy_2018 Data: 2018-07-17, rozmiar: 25 KB Zasiłek losowy 2018 Data: 2018-07-17, rozmiar: 836 KB Pobierz wszystkie pliki

13 lipca 2018

Podręcznik „Co za spotkanie! Aspekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży”

Podręcznik Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla organizatorów spotkań młodzieży „Co za spotkanie!. Aspekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży” jest praktycznym narzędziem do planowania, przeprowadzania i ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży. Podręcznik został opracowany przez doświadczonych trenerów i inicjatorów polsko-niemieckich projektów, którzy opisali najważniejsze kwestie dla poszczególnych faz spotkania.

13 lipca 2018

Laboratorium Wymiany 2018 – kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) serdecznie zaprasza na kolejne Laboratorium Wymiany – kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. To dwudniowe spotkanie odbędzie się od 5 do 6 listopada 2018 roku w Warszawie. Rejestracja będzie możliwa od 11 września od godz. 15:00. Laboratorium Wymiany ma na celu wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności kreowania projektów międzynarodowych.

12 lipca 2018

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe eTwinning „Aktywna tablica z eTwinning” w Janowie Podlaskim

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Aktywna tablica z eTwinning”, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 21-22 sierpnia 2018 r. w Janowie Podlaskim. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się […]

3 lipca 2018

Seminarium Erasmus+ VET „Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage”

 Termin wydarzenia: 26-28.09.2018 r. Miejsce: Włochy, Palermo Termin zgłoszeń: 11 lipca 2018 r. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje   Cel i tematyka: Tematyka konferencji koncentruje się wokół dziedzictwa kulturowego, które odgrywa ogromną rolę w budowaniu przyszłości Europy, wzmacnianiu europejskiej tożsamości. Inne obszary tematyczne konferencji, nawiązujące do tematu głównego, to: rola edukacji i kultury w przeciwdziałaniu […]

2 lipca 2018

Seminarium „Project development, collaboration and good practices”

Biuro eTwinning w Polsce zaprasza nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i średnich (wiek uczniów od 10 do 16 lat), zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez węgierskie biuro eTwinning w dniach od 27 do 29.09.2018 r. w Budapeszcie.

2 lipca 2018

Seminarium kontaktowe eTwinning w Niemczech „Odra partnership”

Biuro eTwinning w Polsce zaprasza nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i średnich (wiek uczniów od 6 do 16 lat), zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Odra partnership – project ideas and tools for international school projects, które organizowane jest przez niemieckie biuro eTwinning w dniach od  4 do 6.10.2018 r. w Meissen (Niemcy). […]

25 czerwca 2018

Spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych

20 czerwca 2018 r. w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer z tegorocznymi laureatami olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad i turniejów zawodowych. Listy gratulacyjne z rąk Urszuli Bauer odebrało 99 uczniów wraz z opiekunami oraz dyrektorami szkół, z których pochodziła największa liczba laureatów. Rok […]