Kategoria: Aktualności

20 lutego 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo, informujemy, że 19 lutego 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019 r., poz.316). Załączniki Rozporządzenie MEN z 15 lutego 2019 r. Data: 2019-02-20, rozmiar: 1 MB

19 lutego 2019

Zaproszenie na seminarium kontaktowe programu Erasmus+ edukacja szkolna „S2S (school to school) partnership – how to plan an excellent project for special schools”, organizowane w dniach 22-26.05.2019 w Miedzeszynie k. Warszawy

Termin wydarzenia: 22-26.05.2019 Miejsce: Polska, Miedzeszyn k. Warszawy Termin zgłoszeń: 31 marca 2019 roku Tematyka i cele Zgłoszenia szkół do programu Erasmus+ często prezentują niski poziom umiejętności przygotowania propozycji projektu spójnej w zakresie analizy potrzeb, formułowania celów, działań, rezultatów i adekwatności do priorytetów programu Erasmus+. Odpowiedzią na taką diagnozę jest cel szkolenia – wsparcie nauczycieli […]

15 lutego 2019

Seminarium Erasmus+ „FuturE+”

Termin wydarzenia: 12 – 15.03.2019 r. Miejsce: Rumunia, Bukareszt Termin zgłoszeń: 17 lutego 2019 roku Tematyka i cele Celem wydarzenia jest przyjrzenie się w jakim stopniu program Erasmus+ odpowiada na potrzeby organizacji oraz zebranie sugestii dotyczących kształtu przyszłego programu w odniesieniu do europejskiej strategii edukacyjnej.   Uczestnicy Szkolenie skierowane jest do: byłych i obecnych beneficjentów […]

15 lutego 2019

Seminarium „Przedsiębiorczość z eTwinning” w Szczecinie

    Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Przedsiębiorczość z eTwinning”, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 22-23 marca 2019 r. w Szczecinie. Seminarium skierowane jest do nauczycieli dowolnych przedmiotów uczących w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkolnych doradców zawodowych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium […]

15 lutego 2019

Seminarium „Przedsiębiorczość z eTwinning” w Gdańsku

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Przedsiębiorczość z eTwinning”, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 1-2 marca 2019 r. w Gdańsku. Seminarium skierowane jest do nauczycieli dowolnych przedmiotów uczących w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkolnych doradców zawodowych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest REJESTRACJA […]

14 lutego 2019

Ustalanie planu sieci szkół na rok szkolny 2019/2020 – informacja MEN, przykładowe uchwały

12 lutego br. minister Anna Zalewska skierowała list do samorządowców z całej Polski. Przypomniała w nim, że zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w roku 2016, jednym z ważnych zadań stojących przez radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r. Minister edukacji przypomniała o najważniejszych zmianach w systemie edukacji, które […]

14 lutego 2019

Edukacja w informatyce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) na konferencję regionalną  EDUKACJA W INFORMATYCE podczas której zaprezentowana zostanie zmiana w edukacji, wynikającą z podstawy programowej w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu. Sesje tematyczne poświęcone będą praktycznemu wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Jedna z sesji odbędzie się w Mobilnym Centrum […]

14 lutego 2019

„Dobry jak chleb”- kolejna edycja projektu, którego celem jest dofinansowanie posiłków w szkołach

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” informuje, że rozpoczyna koleją edycję projektu „Dobry jak chleb”. O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe. Celem projektu jest objęcie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać  bezpłatne posiłki. Instytucje chcące  wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to […]

13 lutego 2019

Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości podpisana przez minister Annę Zalewską

W poniedziałek 11 lutego br. minister Anna Zalewska podpisała „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”. Dokument to apel o podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jest skierowany przede wszystkim do związków zawodowych, ale również do samorządowców, nauczycieli i rodziców. To ważna deklaracja, bo koncentruje się wokół ucznia, koncentruje się wokół dziecka, wokół systemu edukacji,  […]