Kategoria: Aktualności

16 października 2019

393 nauczycieli z województwa śląskiego odznaczonych i nagrodzonych na wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 15 października odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji, w trakcie której –  za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – 256 osób zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 37 nauczycielom zostały wręczone Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a 100 nauczycieli Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uhonorowała nagrodami Kuratora Oświaty.

14 października 2019

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej W piątek, 11 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Podczas uroczystości zasłużeni nauczyciele oraz pracownicy oświaty otrzymali odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także tytuły honorowego Profesora Oświaty.

11 października 2019

Warsztaty szkoleniowe „Partycypacja młodzieży w projektach wymiany polsko-niemieckiej”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza edukatorki i edukatorów, pedagogożki i pedagogów oraz nauczycielki i nauczycieli posiadających doświadczenie w organizacji międzynarodowych spotkań młodzieży do wzięcia udziału w seminarium „Partycypacja młodzieży w projektach wymiany polsko-niemieckiej”, które odbędzie się od 11 do 14 grudnia 2019 roku w CVJM Kaulsdorf w Berlinie.

11 października 2019

Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions

W ramach pilotażowego programu #2amongmillions Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) dofinansowuje także indywidualne spotkania: młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin. Warunek: są pełnoletni, a wymiana, na której się poznali, odbyła się w ostatnich dwóch latach. Przyznanie dotacji odbywa się bez […]

11 października 2019

Warsztaty dla nauczycieli: Niepodległość uskrzydla! – 16 października 2019 r. – RODN i IP „WOM” Rybnik

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku w dniu 16 października 2019r. organizuje, we współpracy z Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku, bezpłatne warsztaty dla nauczycieli.

11 października 2019

Program Fulbright Specialist

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków do programu Fulbright Specialist http://fulbright.edu.pl/specialist/ na goszczenie amerykańskich specjalistów w Polsce. Dziedziny naukowe objęte programem: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, […]

11 października 2019

Przygotowanie przyszłorocznego planu prac – tzw. Work Programme 2020 w ramach Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznego planu jej prac – tzw. Work Programme 2020. Sekretariat EUCPN przyjął założenie, zgodnie z którym w Work Programme 2020 zostaną uwzględnione projekty umieszczone uprzednio w dokumencie na rok 2019, w przypadku których przewidywana jest kontynuacja w roku 2020. Możliwe jest przekazywanie informacji o nowych projektach, nieuwzględnionych […]

10 października 2019

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole”

18 października 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 odbędzie się bezpłatne szkolenie „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole”. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Zgłoszeń można dokonać poprzez platformę SOK (ankieta: Szkolenie „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu […]

8 października 2019

Konferencja „Kompetencje przyszłości – odkryj swój talent!” w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w konferencji „Kompetencje przyszłości – odkryj swój talent!” organizowanej w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2019. Wydarzenie odbędzie się w piątek 18 października 2019 roku w Warszawie w centrum konferencyjnym MsMermaid at The Tides przy ul. Wioślarskiej 8. Konferencja „Kompetencje przyszłości – odkryj swój talent!” promuje kształcenie i […]