Kategoria: Sprawy obronne

18 marca 2019

42. Zawody Sportowo-Obronne ,,Sprawni jak żołnierze – 2019”

42. Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze – 2019” mają na celu popularyzowanie wśród młodzieży sportów obronnych, zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych oraz wyłonienie reprezentacji województwa śląskiego na centralne zawody sportowo-obronne.

14 marca 2019

Terminy Olimpiady ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Zawody I cz. Finału Olimpiady oraz III etap konkursu wojewódzkiego odbędą się   28 marca (czwartek) 2019 r. o godz. 11.00 miejsce rozegrania zawodów  jak w ubiegłym roku w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. W. Pileckiego ul. Obroki 87, 40-833 Katowice. Pani Dyrektor XV LO Pani Edyta Porządnicka – Lamch –  tel.32/204-65-98.