Kategoria: Turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych

8 września 2020

Szkoły i centra kształcenia zawodowego z terenu województwa śląskiego i innych województw, prowadzące turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2020/2021

Szkoły i centra kształcenia zawodowego, prowadzące turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2020/2021 (stan na 2 września 2020 r.)   województwo śląskie http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/ksztalcenie-i-wychowanie/ksztalcenie-ustawiczne-i-zawodowe/turnusy-doksztalcania-teoretycznego-pracownikow-mlodocianych/wykaz-szkol-i-placowek-prowadzacych-turnusy-doksztalcania-teoretycznego-pracownikow-mlodocianych-w-i-semestrze-roku-szkolnego-2020-2021/   województwo opolskie http://www.kuratorium.opole.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-2/mlodociani-pracownicy/   województwo lubuskie https://www.zsipkz.zgora.pl/turnusy-zawodowe/terminarz.html

11 sierpnia 2020

Wykaz szkół i placówek prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

Kuratorium Oświaty w Katowicach podaje do wiadomości „Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w I semestrze roku szkolnego 2020/2021”. Załączniki 2_10_2020 KO turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników I sem 2020_2021_1 Data: 2020-10-05, rozmiar: 64 KB

6 listopada 2019

Szkoły i centra kształcenia zawodowego w innych województwach, prowadzące turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020

Szkoły i centra kształcenia zawodowego w innych województwach, prowadzące turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020

9 lipca 2019

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020

Kuratorium Oświaty w Katowicach podaje do wiadomości „Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020 w województwie śląskim”.