Kategoria: Konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach

15 marca 2019

Wyniki konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2019” Konkurs „Dom z przyszłością”

Komisja konkursowa pierwszej części konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2019”, „Dom z przyszłością” na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 r. dokonała oceny prac I części konkursu i wyłoniła najlepsze koncepcje projektu architektoniczno-budowlanego „Domu z przyszłością”, w tym koncepcję projektu szkoły, która zdobyła pierwsze miejsce –

(więcej…)

22 lutego 2019

„Mój przyszły zawód – zawodem przyszłości” – konkurs na komiks

Śląski Kurator Oświaty, zaprasza uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz klasy trzeciej dotychczasowego gimnazjum do udziału w konkursie plastycznym. Celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz rozwijanie twórczego myślenia i pomysłowości u dzieci i młodzieży, umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania własnego talentu artystycznego, doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności plastycznych, wykorzystanie techniki komiksu do przedstawienia w niekonwencjonalnej formie wybranego zawodu. Szczegóły organizacyjne oraz zasady udziału w  załączonym regulaminie.

Załączniki