Kategoria: Kształcenie uczniów cudzoziemskich

22 stycznia 2021

Materiały edukacyjne – Cały świat w naszej klasie.

Publikacja Fundacji Polskie Forum Migracyjne Opis publikacji: Materiały edukacyjne dla nauczycieli, przede wszystkim klas 0-3 szkół podstawowych. Materiały w atrakcyjny sposób wprowadzają tematykę wielokulturowości i zachęcają do przyjrzenia się różnorodności kulturowej z perspektywy dziecka. W skład materiałów wchodzą: – BAJKI MIĘDZYKULTUROWE – do czytania w klasie, ale też przez rodziców. Opowiadają o dzieciach, które przyjechały […]

27 listopada 2020

Informacja dla szkół nt. korzyści zatrudniania asystentów międzykulturowych i asystentów edukacji romskiej

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), która w październiku 2019 r. zainicjowała powstanie ogólnopolskiej Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich, zwróciła się do naszej instytucji o upowszechnianie informacji nt. zatrudniania osób pełniących funkcję pomocy nauczyciela (asystentek i asystentów międzykulturowych) oraz asystentek i asystentów edukacji […]