Kategoria: Kształcenie uczniów cudzoziemskich

8 stycznia 2021

Szkolenie online „Narzędzia wspierające diagnozę dziecka z doświadczeniem przymusowej migracji”

Fundacja Polskie Forum Migracyjne zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dla psychologów, pedagogów, terapeutów pracujących z dziećmi z doświadczeniem przymusowej migracji pt. „Praca psychologiczna z dzieckiem z doświadczeniem przymusowej migracji”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Pierwsze kroki w Polsce. Wsparcie prawne, psychologiczne i integracyjne dla dzieci i dorosłych poszukujących ochrony w Polsce”, współfinansowanego […]

27 listopada 2020

Informacja dla szkół nt. korzyści zatrudniania asystentów międzykulturowych i asystentów edukacji romskiej

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), która w październiku 2019 r. zainicjowała powstanie ogólnopolskiej Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich, zwróciła się do naszej instytucji o upowszechnianie informacji nt. zatrudniania osób pełniących funkcję pomocy nauczyciela (asystentek i asystentów międzykulturowych) oraz asystentek i asystentów edukacji […]