Kategoria: Kształcenie uczniów cudzoziemskich

4 października 2019

Jak uczyć i wspierać uczniów z doświadczeniem migracji

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach zaprasza Dyrektorów oraz Pedagogów i Psychologów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych do udziału w seminarium: Jak uczyć i wspierać uczniów z doświadczeniem migracji.   Podczas seminarium zostaną przedstawione następujące zagadnienia: Uczeń z doświadczeniem migracji – charakterystyka problemów. Formy pomocy w przepisach prawa oświatowego. JES-PL – prezentacja metody nauczania języka edukacji szkolnej na lekcjach różnych przedmiotów. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji w praktyce – […]

16 stycznia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.