Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych i etnicznych

19 sierpnia 2020

Zgłaszanie do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) informacji o liczbie uczniów z mniejszości narodowych i etnicznych

Kuratorium Oświaty w Katowicach na prośbę Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA oraz Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przypomina  dyrektorom szkół i placówek oświatowych, aby w terminie do 30 września br. zgłaszali do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) informacje o liczbie uczniów wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych, dla […]

29 kwietnia 2020

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2020r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2019/2020: