Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych i etnicznych

11 lutego 2021

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – składanie wniosków na projekty w 2021 r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuję, że w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 przyjętego uchwałą Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna procedurę związaną ze składaniem wniosków na realizację zadań w 2021 roku. Program jest dostępny pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/program-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030. Tekst „Informacji […]

27 listopada 2020

Informacja dla szkół nt. korzyści zatrudniania asystentów międzykulturowych i asystentów edukacji romskiej

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), która w październiku 2019 r. zainicjowała powstanie ogólnopolskiej Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich, zwróciła się do naszej instytucji o upowszechnianie informacji nt. zatrudniania osób pełniących funkcję pomocy nauczyciela (asystentek i asystentów międzykulturowych) oraz asystentek i asystentów edukacji […]

23 października 2020

Doradca metodyczny ds. języka mniejszości niemieckiej

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku istnieje możliwość uzyskania wsparcia przez dyrektorów i nauczycieli u doradcy metodycznego ds. języka mniejszości niemieckiej. Szczegółowe informacje kontaktowe dostępne są na stronie RODNiIP WOM w Rybniku:  .