Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych i etnicznych

27 listopada 2020

Informacja dla szkół nt. korzyści zatrudniania asystentów międzykulturowych i asystentów edukacji romskiej

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), która w październiku 2019 r. zainicjowała powstanie ogólnopolskiej Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich, zwróciła się do naszej instytucji o upowszechnianie informacji nt. zatrudniania osób pełniących funkcję pomocy nauczyciela (asystentek i asystentów międzykulturowych) oraz asystentek i asystentów edukacji […]

23 października 2020

Doradca metodyczny ds. języka mniejszości niemieckiej

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku istnieje możliwość uzyskania wsparcia przez dyrektorów i nauczycieli u doradcy metodycznego ds. języka mniejszości niemieckiej. Szczegółowe informacje kontaktowe dostępne są na stronie RODNiIP WOM w Rybniku:  .