Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych i etnicznych

26 marca 2018

Oferta szkoleń organizowanych w ramach Programu Niwki 2018 w kwietniu, w tym m.in, jak pracować z podręcznikiem NIKO

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli z województwa śląskiego i opolskiego w ramach Programu Niwki, które odbędą się w kwietniu 2018 r.

Szkolenia finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego, a udział we wszystkich formach doskonalenia jest bezpłatny dla uczestników.

Szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej: „Jak pracować z podręcznikiem do języka mniejszości narodowej NIKO oraz programem nauczania dla I etapu edukacji?”, adresowane w szczególności do tych placówek, które zamówiły podręcznik do nauczania języka mniejszości narodowej „Niko”.

Terminy:

7.04.2018 r. Ośrodek Szkoleniowy Niwki <https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1308> – (8 godzin dydaktycznych – pełna wersja szkolenia);

lub

16.04.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 12 Tarnowskie Góry <https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1309> – szkolenie dedykowane nauczycielom z woj. śląskiego (4 godziny dydaktyczne).

Pozostałe szkolenia, organizowane w kwietniu:

  1. Wiosna w zabawie, zwyczajach i na lekcjach języka niemieckiego, 14.04.2018 r. RCRE Opole https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1292>;
  2. Pod jednym DACH-em – dydaktyczna wyprawa do krajów niemieckojęzycznych, 21-22.04.2018 r. OS Niwki <https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1310>.

Aktualne terminy szkoleń i linki do karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: http://niwki.rcre.opolskie.pl/k/index.php/oferta-programu-niwki .

 

5 marca 2018

Oferta szkoleń organizowanych w ramach Programu Niwki 2018 w marcu

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli z województwa śląskiego i opolskiego w ramach Programu Niwki, które odbędą  się w marcu 2018 r.

Szkolenia finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego i odbywają się w Niwkach (woj. opolskie), a udział we wszystkich formach doskonalenia jest bezpłatny dla uczestników.

 

  1. Warsztaty dla nauczycieli prowadzących zajęcia języka niemieckiego w przedszkolu:

Wokół jednej pory roku na języku niemieckim w przedszkolu – wiosna  https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/978. Termin zgłoszenia: 15 marca 2018 r.

Dwa terminy do wyboru:

  • 03.2018 w RCRE w Opolu (16.00-19.30);
  • 03.2018 w Ośrodku Szkoleniowym RCRE w Niwkach (9.00-13.30).
  1. Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego w szkole podstawowej:

Wiosna w zabawie, zwyczajach i na lekcjach języka niemieckiego  https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/978. Termin zgłoszenia: 15 marca 2018 r.

  • 03.2018 w RCRE w Opolu (09.00-15.30).

 

  1. Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych:

Multimedialnie na niemieckim – aplikacje i programy niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych lekcji – „Genialnie z Genial.ly – tworzenie materiałów interaktywnych na lekcję języka niemieckiego” https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1291. Termin zgłoszenia: 15 marca 2018 r.

  • 03.2018 w RCRE w Opolu (16.00-19.30).

Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdują się w kartach zgłoszenia.

Informacje o kolejnych wydarzeniach będą pojawiały się sukcesywnie na stronie                    Programu Niwki (Aktualności http://niwki.rcre.opolskie.pl/k/), a szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń w zakładce (OFERTA PROGRAMU NIWKI http://niwki.rcre.opolskie.pl/k/index.php/oferta-programu-niwki).

 

26 lutego 2018

Szkolenia dla nauczycieli w ramach Programu NIWKI 2018

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o kontynuacji bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli, prowadzących nauczanie języka mniejszości narodowej, z województwa śląskiego i opolskiego w ramach Programu Niwki. Szkolenia finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego i odbywają się w Niwkach (woj. opolskie), a udział we wszystkich formach doskonalenia jest bezpłatny dla uczestników.

(więcej…)

17 listopada 2017

Gliwicki tygiel. ROMOWIE

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 w Gliwicach zaprasza do udziału w spotkaniu nt. kultury romskiej „Gliwicki tygiel. ROMOWIE” , które odbędzie się 23 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Gliwicach, ul. Lipowa 29.

W programie m.in.: prelekcje o historii i tradycjach Romów, występy zespołu taneczno – wokalnego, wystawa prac plastycznych, artystyczne prezentacje.

Załączniki

plakat tygiel
Data: 2017-11-17, rozmiar: 391 KB
8 sierpnia 2017

Konkurs Stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego ze szkół ponadgimnazjalnych

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłosił Konkurs Stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego ze szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia motywacyjne będą wypłacane ze środków przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stypendia za wyniki w nauce (zwane stypendiami motywacyjnymi) wypłacane są uczniom pochodzenia romskiego uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – liceach, technikach, szkołach zawodowych, szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w roku szkolnym 2016/2017.

Wszelkie informacje nt. konkursu stypendialnego, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej ZRP www.romowie.com w zakładce Stypendia.
Wnioski wraz z załącznikami o stypendium motywacyjne należy przesyłać do siedziby ZRP w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017 roku.

Regulamin konkursu

Zał 1 – Wniosek

Zał 2 – Oświadczenie

Zał 3- Zgoda

Zał 4 – tabela wypełnia ZRP

 

 

19 maja 2017

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłosiło, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”.
W
konkursie ufundowane zostaną stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2016/2017:

1.    dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie,
2.    dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich.

(więcej…)