Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych i etnicznych

7 października 2019

Program NIWKI 2019 – szkolenia dla nauczycieli różnych specjalności ze szkół, prowadzących nauczanie języka mniejszości narodowej

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli z województwa śląskiego i opolskiego w ramach Programu Niwki.

Szkolenia skierowane są do nauczycieli języka niemieckiego jako obcego oraz języka mniejszości narodowej na wszystkich etapach edukacyjnych.

Finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego i odbywają się w Niwkach (woj. opolskie) oraz na terenie miast woj. śląskiego, a udział we wszystkich formach doskonalenia jest bezpłatny dla uczestników.

Rekrutacja na poszczególne formy  odbywa się na bieżąco w Systemie Obsługi Kursów na stronie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu,  https://rcre.opolskie.pl/ . Informacje o szkoleniach z linkiem do karty zgłoszenia będą zamieszczane na stronie Programu Niwki.

Obecnie przyjmowane są zgłoszenia na sześć warsztatów (w tym dwa na terenie woj. śląskiego).

Kolejne terminy i karty zgłoszenia będą zamieszczane na bieżąco na stronie RCRE oraz na stronie Programu Niwki http://niwki.rcre.opolskie.pl/k/index.php/oferta-programu-niwki.

 

Październik  – listopad   2019 r.

 • Uczniowie mówią i piszą – jak to zrobić? (10.10.2019 Rybnik);
 • Wokół jednego tematu na języku niemieckim w przedszkolu: Zwierzęta domowe (19.10.2019 OS Niwki);
 • Historia i kultura: Mini gra terenowa/miejska  (19-20.10.2019 Opole/OS Niwki);
 • Historia i kultura: Nowe pomysły i materiały dodatkowe na lekcje w szkole podstawowej (23.11.2019 OS Niwki);
 • Popołudnie z niemiecką książką: Eric Carle: „Die kleine Spinne spinnt und schweigt”  (22.10.2019 Miedary), „Die kleine Maus sucht einen Freund” (7.11.2019 Miedary);
 • Escape room czyli Pokój zagadek- tajemnicza lekcja języka niemieckiego;
 • Trening umiejętności pisania różnych tekstów na lekcji języka niemieckiego (26.10.2019 RCRE Opole);
 • Niemiecki nie tylko z  podręcznikiem – praca z lapbookiem;
 • „Europa – nasza historia” – polsko-niemiecki podręcznik do historii;
 • Multimedialnie na niemieckim – aplikacje i programy niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych lekcji (16.11.2019 Rybnik);
 • Pod jednym DACH-em – dydaktyczna wyprawa do krajów niemieckojęzycznych (7.11.2019 RCRE Opole);
 • Praca z tekstami literackimi – jak zachęcić uczniów do czytania niemieckiej literatury?;
 • Młodzież rozumie poezję – wiersze na każdą porę roku.

 

27 września 2019

Nabór wniosków do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna procedurę związaną ze składaniem i oceną wniosków na realizację zadań w 2020 roku.

Tekst Informacji na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2020 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu, a także wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/ w zakładce Romowie → Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 → Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2020:

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/2020/11055,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2020-.html

Celem Programu integracji jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej. Zadaniem Programu nie jest doraźna pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się społeczność romska, ale wypracowanie takich mechanizmów, które pozwoliłyby na osiągnięcie nakreślonych celów. Podstawowym celem Programu jest zwiększenie integracji społeczności romskiej w życiu społeczeństwa obywatelskiego dzięki wsparciu udzielanemu w czterech wymienionych wyżej dziedzinach. O dofinansowanie zadań w ramach Programu mogą ubiegać się samorządy i jednostki im podlegle oraz organizacje pozarządowe. Program integracji jest finansowany z rezerwy celowej Pomoc dla społeczności romskiej oraz z części 30 budżetu Państwa.

Zgodnie z opracowaną przez MSWiA „Informacją na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2020 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020″, termin składania wniosków do wojewodów na realizację zadań jednostkowych o zasięgu lokalnym dotyczących jednej dziedziny, z Obszaru wsparcia II tzw. Małych grantów został ustalony na dzień 31 października 2019 r.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ( nr tel. 32/20-77-351 lub 350 ).

 

22 lutego 2019

Program NIWKI 2019 – szkolenia dla nauczycieli, prowadzących nauczanie języka mniejszości narodowej

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o kontynuacji bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z województwa śląskiego i opolskiego w ramach Programu Niwki.

Szkolenia finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego i odbywają się w Niwkach (woj. opolskie) oraz na terenie miast woj. śląskiego, a udział we wszystkich formach doskonalenia jest bezpłatny dla uczestników.

Szkolenia realizowane będą systematycznie od marca 2019 r. Rekrutacja na poszczególne formy będzie się odbywała na bieżąco w Systemie Obsługi Kursów na stronie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu,  http://niwki.rcre.opolskie.pl . Informacje o szkoleniach z linkiem do karty zgłoszenia będą zamieszczane na stronie Programu Niwki.

W załączeniu szczegółowy wykaz szkoleń i warsztatów.

 

I OBSZAR

OFERTA DOSKONALENIA DLA NAUCZYCIELI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH

Cykl I  Nauczanie języka mniejszości narodowej w przedszkolu i szkole podstawowej

 1. Podręcznik do języka mniejszości narodowej NIKO – zaczynam pracę i co dalej? (11.05.2019 Opole)
 2. Wokół jednego tematu na języku niemieckim w przedszkolu: Pogoda (24.03.2019 Niwki)
 3. W zaczarowanej krainie – bajki na lekcjach języka niemieckiego. (23.03.2019 Niwki), (6.04.2019 Gliwice)
 4. Lekcje niemieckiego pełne barw i dźwięków – jak poprzez muzykę i sztukę nauczać języka niemieckiego w szkole podstawowej.
 5. Historia i kultura:
  • Nowe pomysły i materiały dodatkowe na lekcje w szkole podstawowej;
  • Mini gra terenowa/ miejska;
  • Jak stworzyć swoją własną planszówkę na lekcje HIK? (13.04.2019 Opole)
 6. Młodzież rozumie poezję – wiersze na każdą porę roku. (9.04.2019 Opole)
 7. Popołudnie z niemiecką książką.

Cykl II  Seminaria i warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie nauczania języka niemieckiego

 1. Poprzez zabawy ruchowe i muzyczne do języka niemieckiego. (30.03.2019 Opole)
 2. Wokół wiosny i świąt wielkanocnych – warsztat wiosenny. (2.03.2019 Opole), (20.03.2019 Rybnik)
 3. Lekcja do góry nogami na niemieckim. (11.05.2019 Opole)
 4. Pod jednym DACH-em – dydaktyczna wyprawa do krajów niemieckojęzycznych. (27-28.04.2019 Niwki)
 5. Praca z tekstami literackimi – jak zachęcić uczniów do czytania niemieckiej literatury? (8.05.2019 Walce)
 6. Do języka niemieckiego poprzez gry językowe.
 7. Multimedialnie na niemieckim – aplikacje i programy niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych lekcji. (5.03.2019 Opole), (29.03.2019 Opole)
 8. Escape room czyli Pokój zagadek- tajemnicza lekcja języka niemieckiego.
 9. Trening umiejętności pisania różnych tekstów na lekcji języka niemieckiego.
 10. Bajkowo na niemieckim – niemieckie bajki współcześnie.
 11. Uczniowie mówią i piszą – jak to zrobić?
 12. Niemiecki nie tylko z  podręcznikiem – warsztaty tematyczne.

Cykl III  Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego

 1. Emocje są ważne: rozwój emocjonalny nauczyciela języka niemieckiego.
 2. Rola nauczyciela w rozwijaniu autonomii ucznia (niemiecki w rękach ucznia – od bierności do aktywności). (28.04.2019 Niwki)
 3. Niemiecki na papierze – myślenie wizualne na niemieckim.

Cykl IV  Seminaria i warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie edukacji regionalnej i wielokulturowej

 1. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego na Śląsku. (21.02.2019 Opole)
 2. Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego – Dydaktyczne podróże po Śląsku.
 3. „Europa – nasza historia” – polsko-niemiecki podręcznik do historii.

Cykl V  Zbliżenia polsko-niemieckie, współpraca polsko-niemiecka

 1.  Polsko-niemiecki projekt edukacyjny: Odkrywanie dżungli sąsiada – wspólne uczenie się poprzez wyzwania.

II OBSZAR

FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI NAUCZANIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 1.  Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi – konferencja dla dyrektorów i jst.
 2. Sieć nauczyciela języka mniejszości narodowej (cykl spotkań: podstawy prawne, Curriculum, tworzenie ramowych rozkładów materiału, scenariuszy zajęć, itp.) (12.03.2019 Opole)