Kategoria: Kształcenie integracyjne, specjalne i indywidualne

27 listopada 2017

Obowiązki dyrektora wobec dziecka i ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawa dziecka i ucznia objętego kształceniem specjalnym.

22, 23, 24 listopada 2017 r. w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach odbyły się konferencje poświęcone kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Poniżej materiał z konferencji:
Obowiązki dyrektora wobec dziecka i ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

14 listopada 2017

Konferencja Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej

8 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbędzie się konferencja dotycząca upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencja jest kierowana do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek. Będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Istota edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.
  2. Zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  3. Dobre praktyki z przedstawieniem aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów.

Zgłoszeń można dokonać poprzez platformę SOK (ankieta: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej). Liczba miejsc ograniczona,  decyduje  kolejność zgłoszeń.