Kategoria: Kształcenie integracyjne, specjalne i indywidualne

7 sierpnia 2018

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji włączającej:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/edukacja-wlaczajaca-odpowiedzi-men-na-najwazniejsze-pytania.html

Ponadto opublikowane zostały informacje na temat działań MEN skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością:

https://men.gov.pl/strony/organizacja-ksztalcenia-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-dzialania-men-skierowane-do-dzieci-i-mlodziezy-z-niepelnosprawnosciami.html

24 maja 2018

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że każdy uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole.

Zajęcia te organizowane są na podstawie § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1

Aby zorganizować indywidualne zajęcia w szkole dla ucznia z niepełnosprawnością nie jest potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ani orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

27 listopada 2017

Obowiązki dyrektora wobec dziecka i ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawa dziecka i ucznia objętego kształceniem specjalnym.

22, 23, 24 listopada 2017 r. w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach odbyły się konferencje poświęcone kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Poniżej materiał z konferencji:
Obowiązki dyrektora wobec dziecka i ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

14 listopada 2017

Konferencja Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej

8 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbędzie się konferencja dotycząca upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencja jest kierowana do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek. Będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Istota edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.
  2. Zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  3. Dobre praktyki z przedstawieniem aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów.

Zgłoszeń można dokonać poprzez platformę SOK (ankieta: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej). Liczba miejsc ograniczona,  decyduje  kolejność zgłoszeń.