Kategoria: Kształcenie integracyjne, specjalne i indywidualne

7 czerwca 2018

Szkolenie Konstruowanie programów profilaktycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz innych typach szkół i placówek systemu oświaty w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego placówki.

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii  ORE organizuje szkolenie stacjonarne pn. Konstruowanie programów profilaktycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz innych typach szkół i placówek systemu oświaty w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego placówki.

Zapraszamy do udziału dyrektorów szkół i placówek.

Cel szkolenia:   

 • Wsparcie merytoryczne pracowników MOW/MOS w zakresie konstrukcji i wyboru właściwych programów profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie przebywającej
  w MOW/MOS
 • Zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania programu profilaktycznego według metody Planowania Zorientowanego na Cel
 • Zainicjowanie pracy nad przygotowaniem/udoskonalaniem własnych programów

Zagadnienia realizowane podczas warsztatu:

 • Zasady konstrukcji programów według metody Planowania Zorientowanego na Cel
 • Znaczenie diagnozy i ewaluacji w procesie konstruowania programu profilaktycznego
 • Elementy interwencji profilaktycznej wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne

Link do rejestracji:

http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3814

24 maja 2018

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że każdy uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole.

Zajęcia te organizowane są na podstawie § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1

Aby zorganizować indywidualne zajęcia w szkole dla ucznia z niepełnosprawnością nie jest potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ani orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

27 listopada 2017

Obowiązki dyrektora wobec dziecka i ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawa dziecka i ucznia objętego kształceniem specjalnym.

22, 23, 24 listopada 2017 r. w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach odbyły się konferencje poświęcone kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Poniżej materiał z konferencji:
Obowiązki dyrektora wobec dziecka i ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

14 listopada 2017

Konferencja Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej

8 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbędzie się konferencja dotycząca upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencja jest kierowana do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek. Będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Istota edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.
 2. Zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Dobre praktyki z przedstawieniem aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów.

Zgłoszeń można dokonać poprzez platformę SOK (ankieta: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej). Liczba miejsc ograniczona,  decyduje  kolejność zgłoszeń.