Kategoria: Edukacja informatyczna

9 listopada 2020

Wykaz szkół zakwalifikowanych do programu „Aktywna tablica” – edycja 2020

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego w roku 2020 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” – edycja 2020. Wykaz szkół

5 listopada 2020

Rusza Rządowy program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przystępuje do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 dedykowany jest publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, szkołom ponadpodstawowym dla dzieci i młodzieży: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w […]

26 października 2020

Aktywna tablica – rządowy program na lata 2020-2024 – zasady składania wniosków – edycja 2020

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty przekazuje poniżej informacje dotyczące Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” –edycja 2020. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia […]

23 października 2020

Bezpłatne szkolenia w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą.

Zespół Polskiego Centrum Programu Safer Internet zaprasza nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w bezpłatnych szkoleniach „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”. Szkolenia będą miały formę webinariów, odbywającą się na platformie zoom. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z następującą tematyką: problemu przemocy rówieśniczej (cyberprzemoc), szkodliwych treści online, uwodzenia […]

16 października 2020

XXVIII Olimpiada Informatyczna w roku szkolnym 2020/2021

Komitet Główny Olimpiady Informatycznej w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji olimpiady. Celem olimpiady jest umożliwianie uczniom uzdolnionym informatycznie rozwijania ich talentów i pogłębiania wiedzy informatycznej. Uczestnicy olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur […]

12 października 2020

Konkurs z cyberbezpieczeństwa pt: „CyberSkiller Challenge Poland”.

CyberSkiller Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie zaprasza do udziału uczniów szkół ponadpodstawowych w konkursie. Celem konkursu jest pobudzenie wśród młodzieży zainteresowania cyberbezpieczeństwem oraz szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy w tym zakresie, a także zachęcenie do realizowania swoich zainteresowań i pasji. Więcej informacji: https://cscs.pl

7 października 2020

II edycja Międzynarodowego Konkursu Capture The Flag „153+1”.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji Międzynarodowego Konkursu Capture The Flag „153+1”. Konkurs powstał z myślą o młodych pasjonatach informatyki, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności i lepiej poznać zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. Więcej informacji: https://www.153plus1.eu/ Załączniki Capture plakat Data: 2020-10-07, rozmiar: 463 KB

17 września 2020

Ogólnopolski projekt edukacyjny B.Net

Fundacja Digital University i T-Mobile Polska zapraszają nauczycieli. uczniów szkół podstawowych, pracowników bibliotek i domów kultury w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach online. Program przewiduje warsztaty z bezpieczeństwa w sieci  całkowicie finansowany przez T-Mobile. Zostaną omówione kluczowe aspekty bezpieczeństwa w sieci dotyczące uczniów w wieku 6 – 13 lat. Podczas szkolenia nauczyciele […]