Kategoria: Edukacja informatyczna

3 grudnia 2020

Ogólnopolski konkurs GEEK – Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe.

Polskie Towarzystwo Informatyczne  w Warszawie zaprasza zespoły uczniowskie (od 2 do 5 uczniów) oraz 2 nauczycieli (nauczyciel przedmiotu i nauczyciel informatyki) do udziału w konkursie. Celem głównym konkursu jest kreatywność i praca zespołowa, a tematem prac konkursowych jest stworzenie gry edukacyjnej w dwóch kategoriach: scenariusz(w postaci zbioru ekranów, algorytmu lub opisu gry), gra (w postaci demo, prototypu […]

9 listopada 2020

Wykaz szkół zakwalifikowanych do programu „Aktywna tablica” – edycja 2020

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego w roku 2020 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” – edycja 2020. Wykaz szkół

5 listopada 2020

Rusza Rządowy program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przystępuje do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 dedykowany jest publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, szkołom ponadpodstawowym dla dzieci i młodzieży: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w […]

16 października 2020

XXVIII Olimpiada Informatyczna w roku szkolnym 2020/2021

Komitet Główny Olimpiady Informatycznej w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji olimpiady. Celem olimpiady jest umożliwianie uczniom uzdolnionym informatycznie rozwijania ich talentów i pogłębiania wiedzy informatycznej. Uczestnicy olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur […]

12 października 2020

Konkurs z cyberbezpieczeństwa pt: „CyberSkiller Challenge Poland”.

CyberSkiller Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie zaprasza do udziału uczniów szkół ponadpodstawowych w konkursie. Celem konkursu jest pobudzenie wśród młodzieży zainteresowania cyberbezpieczeństwem oraz szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy w tym zakresie, a także zachęcenie do realizowania swoich zainteresowań i pasji. Więcej informacji: https://cscs.pl

17 września 2020

Ogólnopolski projekt edukacyjny B.Net

Fundacja Digital University i T-Mobile Polska zapraszają nauczycieli. uczniów szkół podstawowych, pracowników bibliotek i domów kultury w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach online. Program przewiduje warsztaty z bezpieczeństwa w sieci  całkowicie finansowany przez T-Mobile. Zostaną omówione kluczowe aspekty bezpieczeństwa w sieci dotyczące uczniów w wieku 6 – 13 lat. Podczas szkolenia nauczyciele […]