Kategoria: Edukacja informatyczna

26 września 2019

Konferencja OSEregio

Konferencje regionalne pod nazwą Forum OSEregio, organizowane są przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

25 września 2019

Konferencja OSEregio

Konferencje regionalne pod nazwą Forum OSEregio, organizowane są przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.