Kategoria: Dostępność

17 października 2020

Komunikat w sprawie koordynatora do spraw dostępności

W celu zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach w Kuratorium Oświaty w Katowicach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm. ), funkcje koordynatora do spraw dostępności pełni Pan Adam Zabiegała – główny specjalista w Kuratorium Oświaty […]

17 października 2020

Deklaracja dostępności serwisu BIP i KO Kuratorium Oświaty w Katowicach

Deklaracja dostępności Kuratorium Oświaty w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: http://www.bip.kuratorium.katowice.pl/  oraz http://www.kuratorium.katowice.pl/ Data publikacji strony internetowej: BIP [2002], KO [2000] Data ostatniej istotnej aktualizacji: BIP [online], KO [online] Strona […]