Kategoria: Bez kategorii

18 marca 2019

42. Zawody Sportowo-Obronne ,,Sprawni jak żołnierze – 2019”

42. Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze – 2019” mają na celu popularyzowanie wśród młodzieży sportów obronnych, zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych oraz wyłonienie reprezentacji województwa śląskiego na centralne zawody sportowo-obronne.

8 marca 2019

Dzień otwarty w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego – 1 kwietnia 2019 r.

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wraz z Polskim Towarzystwem Fizycznym, oddział katowicki oraz Polskim Towarzystwem Fizyki Medycznej, oddział śląski organizują 1 kwietnia 2019 r. w Chorzowie, na terenie kampusu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Badań Interdiscyplinarnych, Dzień Otwarty dla uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Termin zgłoszeń upływa 22 marca. Szczegóły wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie: […]

30 stycznia 2019

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020

30 stycznia 2019

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

30 stycznia 2019

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na rok szkolny 2019/2020.

Decyzja Załącznik nr 1 Załącznik nr 2