Kategoria: Bez kategorii

8 listopada 2018

Ogólnopolski Konkurs „100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – rola Marszałka Piłsudskiego”

Związek Oficerów Rezerwy RP im. M.J. Piłsudskiego wraz z KO zorganizował dla  uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w/w konkurs, zakończony sukcesem naszej młodzieży – I miejsce w Polsce w grupie szkół gimnazjalnych i III w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięć jest wzmacnianie postaw patriotycznych, uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rozwijanie […]

11 października 2018

Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przeprowadza rekrutację do kolejnej kadencji Dziecięcej Rady Programowej. Radę Programową będzie tworzył zespół dzieci z całej Polski w wieku 7-14 lat. W drodze rekrutacji zostanie wyłonionych 12 osób. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność. Rada będzie powoływana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie […]

3 października 2018

XLV Olimpiada Geograficzna

Komitet Główny zaprasza do udziału w jubileuszowej 45 edycji Olimpiady Geograficznej. Tegoroczne zawody mają szczególny charakter ze względu na ustanowienie Ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej roku 2018 – Rokiem Polskiej Geografii. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Olimpiady znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.olimpiadageograficzna.edu.pl

3 października 2018

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, w związku z napływającymi sygnałami i wątpliwościami, uprzejmie przypominam, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się […]

5 września 2018

Program edukacyjny 5 porcji zdrowia w szkole

27 sierpnia rozpoczęły się zapisy do programu edukacyjnego „5 porcji zdrowia w szkole”. Jego wprowadzenie wynika z potrzeby edukacji w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Program skierowany jest do II i III klas szkół podstawowych w całej Polsce. Patronat nad nim objęło m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rzecznik Praw […]