11 czerwca 2018

Zofia Kossak na nowo – komiksowo

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz średnich do udziału w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym pn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

Szczegóły i regulamin

Załączniki

Zaproszenie
Data: 2018-06-11, rozmiar: 198 KB