16 listopada 2018

XVII Wojewódzki Konkurs o Unii Europejskiej

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach zaprasza do  udziału w XVII. Wojewódzkim Konkursie o Unii Europejskiej.  Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności.


Szczegóły organizacyjne oraz zasady zgłaszania uczestnictwa znajdują się w załączonym regulaminie.

Kontakt z sprawach organizacyjnych: Pani Alina Wilińska – Pracownia Edukacji Czytelniczej Pałacu Młodzieży w Katowicach, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice, tel. 32 2516 431 wewn. 1212, e-mail: alina.wilinska@pm.katowice.pl