27 stycznia 2020

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ojczyzna Polszczyzna oraz Stowarzyszenie Klubu Herbertowskich Szkół zapraszają uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 13 lat i uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Celem konkursu jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza.

 

Temat pracy konkursowej: Zbigniew Herbert w „Przesłaniu Pana Cogito” napisał o tych, którzy „(…) płyną pod prąd (…) ‘‘, że są spadkobiercami „(…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…)”. Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

 

Termin zgłoszenia pracy konkursowej do 15 kwietnia 2020 roku.

Zgłoszenie udziału dokonywane jest elektronicznie przez rejestrację na stronie konkursowej. Tam też znajduje się regulamin oraz kryteria oceniania prac.

Adres strony konkursowej: http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/