7 listopada 2019

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab” w programie eTwinning w Brukseli

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu eTwinning Classroom Lab Workshop, organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Programming for the 21st century classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach od 9 do 10 grudnia 2019 r. (pobyt w Brukseli w dniach 8-10 grudnia 2019 r.). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

 

Warunki rekrutacji na szkolenie:

  1. aktywny nauczyciel każdej specjalności;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: https://etwinning.pl/warsztaty-doskonalenia-zawodowego-future-classroom-lab-13/ .

 

Osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika (treść w dokumencie) na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
dopisek Oświadczenie – FCL.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 12 listopada 2019 r., godz. 12:00.

Krajowe Biuro Programu eTwinning informuje, że:

  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego.