25 października 2019

Kursy rozwijania kompetencji cyfrowych i kreatywności

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów organizuje dla nauczycieli, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów w placówkach doskonalenia nauczycieli szkolenia blended – learning.

  • Szkolenie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych,
  • .Szkolenie „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”.

Więcej informacji:

szkolenia.ore.edu.pl – Rozwijanie kompetencji cyfrowych

szkolenia.ore.edu.pl – Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii