10 października 2019

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole”

18 października 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 odbędzie się bezpłatne szkolenie „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole”.

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Zgłoszeń można dokonać poprzez platformę SOK (ankieta: Szkolenie „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole”) do wyczerpania limitu miejsc (120 osób). Ze względu ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.

 

Załączniki

Program szkolenia
Data: 2019-10-10, rozmiar: 64 KB