16 kwietnia 2018

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w szkołach województwa śląskiego

W ramach realizowanego projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, odbyło się konwersatorium pt.: Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”