15 marca 2018

Seminarium międzynarodowe w programie Erasmus+ VET: „Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience, Examples, Recommendations”

 

 • Termin wydarzenia: 6 – 8 czerwca 2018 r.
 • Miejsce: Czechy, Praga
 • Termin zgłoszeń: 25 marca 2018 r.

 Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje

 Tematyka i cele

 • prezentacja przykładów różnych struktur EIS (European Internationalization Strategy) – według typów i wielkości instytucji VET/HE;
 • zwiększenie świadomości internacjonalizacji wśród ośrodków kształcenia i szkoleń zawodowych oraz instytucji szkolnictwa wyższego (przede wszystkim w oparciu o program Erasmus+);
 • rozwój jakości internacjonalizacji w sektorze HE i VET;
 • współpraca międzysektorowa (VET i HE);
 • najlepsze możliwe włączanie efektów kursów i staży do programów nauczania odpowiednich instytucji edukacyjnych, rozwój programów nauczania.

Oczekiwane rezultaty:

 • nawiązanie partnerstw;
 • inspiracje do przyszłej pracy i projektów;
 • pomysły udoskonalenia strategii internacjonalizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli organizacji, działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym przedstawicieli szkół kształcenia i szkolenia zawodowego, centrów kształcenia, szkół wyższych, izb rzemieślniczych, przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem lub posiadających VET Mobility Charter;
 • przedstawicieli organizacji, działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym przedstawicieli szkół kształcenia i szkolenia zawodowego, centrów kształcenia, szkół wyższych, izb rzemieślniczych, przedsiębiorstw, posiadających Kartę Erasmusa dla kształcenia i szkoleń zawodowych+;
 • ekspertów doświadczonych w obszarze internacjonalizacji;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

(Uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną).

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

FRSE dysponuje 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego .

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Należy zapoznać się z regulaminem.

Pytania, dotyczące tego wydarzenia należy kierować do p. Julity Skomorowskiej, e-mail: Julita.Skomorowska@frse.org.pl