11 października 2018

Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przeprowadza rekrutację do kolejnej kadencji Dziecięcej Rady Programowej. Radę Programową będzie tworzył zespół dzieci z całej Polski w wieku 7-14 lat. W drodze rekrutacji zostanie wyłonionych 12 osób. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność.

Rada będzie powoływana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 listopada na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na e-mail: oferta@pacanow.eu

Osoba do kontaktu: Beata Krokosz, tel: 41 367 50 88 wew. 23

Więcej informacji na stronie internetowej Europejskiego Centrum Bajki.

https://centrumbajki.pl/dziecieca-rada-programowa-rekrutacja/#0