3 lipca 2017

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

Wnioskodawca winien zapoznać kandydata do odznaczenia, wyróżnienia, i nagród z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania przetwarzania danych osobowych.

Terminarz-skladania-wnioskow

 

Druki wniosków:

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę

Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia

Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Wniosek o nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty

Wniosek o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Informacja o sposobie wypełniania wniosków:

o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty 

o ordery i odznaczenia państwowe

o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Informacja o sposobie wypełniania wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej zawarta jest w Karcie Informacyjnej Nr 60                           w zakładce – Załatwianie spraw