5 lutego 2020

Międzynarodowe seminarium eTwinning „Séminaire francophone multilatéral eTwinning” we Francji

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Séminaire francophone multilatéral eTwinning, organizowane przez francuskie i belgijskie biura eTwinning w dniach od 20 do 22 marca 2020 r. w Lyonie, we Francji.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku od 9 do 14 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku francuskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

 

Do 16 lutego 2020 r. Krajowe Biuro eTwinning czeka na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning;
  • pracujących z uczniami w wieku 9-14  lat;
  • komunikujących się w języku francuskim.

 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Aby potwierdzić chęć zgłoszenia należy wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Lyon.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 16 lutego 2020 r. (godz. 23:00).

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

 

 

 

ZASADY UDZIAŁU W SPOTKANIACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ PROGRAMU ETWINNING