18 czerwca 2018

Konferencja Podsumowująca realizację Kampanii „Razem raźniej” – 14 czerwca 2018 r.

14 czerwca 2018 r. nastąpiło podsumowanie Kampanii realizowanej pod hasłem Razem raźniej. Kampania prowadzona była w zakresie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku szkolnym 2017/2018.

Działania Kampanii skoncentrowane były na realizacji celów programu, wśród których najważniejsze to: wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa oraz edukacja włączająca.

W trakcie Kampanii odbyły się konferencje i warsztaty kierowane do dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz uczniów. Przeprowadzona została ankieta dotycząca znaczenia internetu w życiu nastolatka, a także zorganizowano konkurs dla szkół na Tytuł „Przyjazna Szkoła/Placówka” oraz konkurs na formę artystyczną Sobie potrzebni , na pracę plastyczną, portfolio lub pracę pisemną Galeria talentów i marzeń i konkurs na list Co mogę dla Ciebie zrobić, mój przyjacielu. Laureaci konkursów zaprezentowali zwycięskie formy artystyczne na uroczystości, podczas której zostali nagrodzeni i uhonorowani dyplomami.      155 szkołom i placówkom województwa śląskiego wręczone zostały Tytuły „Przyjazna Szkoła/Placówka”.

O muzyczną oprawę uroczystości zadbali uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Katowicach.