17 stycznia 2020

Komunikat Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD


W roku szkolnym 2019 /2020 obowiązują dotychczasowe regulaminy turniejów t.j.:

  • regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych,
  • regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,
  • regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół Podstawowych.

Szczegółowe informacje i komunikaty głównego organizatora POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO znajdują się na stronie: www.pzm.pl.

W piśmie nr DWKI -WPB.5013.40.2019.ARB z dnia 20 grudnia 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej (do Kuratorium Oświaty w Katowicach) proponuje rozważenie możliwości uzyskiwania przez laureatów Turniejów BRD punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych.

Ppłk rez. mgr Wacław Wójcik
główny specjalista ds. obronnych
Kuratorium Oświaty w Katowicach