11 lutego 2020

Kampania pod hasłem „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa”– zaproszenie do udziału w konkursach tematycznych.

Szanowni Państwo,

zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału

w konkursach przygotowanych w ramach Kampanii pod hasłem „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa”, prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020, tj. od lutego do czerwca 2020 r.

I.

KONKURS na plakat

 pt. Przyjaźń buduje…, niezgoda rujnuje

Kategoria:

– szkoła podstawowa kl. I-IV

– szkoła podstawowa kl. V-VIII

– szkoła ponadpodstawowa

Termin zgłoszenia:

do 30 kwietnia 2020 r.

Do pobrania:

 

I REGULAMIN konkurs na plakat

 

I Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia k.plakat

I załącznik nr 2 Klauzula

II.

KONKURS na realizację dowolnego przedsięwzięcia na terenie szkoły pod hasłem Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce

Kategoria:

– przedszkole

– szkoła podstawowa

– szkoła ponadpodstawowa

Termin zgłoszenia:

do 10 maja 2020 r.

Do pobrania:

II REGULAMIN przyjaźń i bezpieczeństwo w praktyce

II Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia Przyjaźń i bezpieczeństwo

III.

KONKURS

plastyczno-dziennikarski

Nasz kolorowy świat

Kategoria:

– szkoła podstawowa kl. VI-VIII

– szkoła ponadpodstawowa

Termin zgłoszenia:

do 30 kwietnia 2020 r.

Do pobrania:

III REGULAMIN k. plastyczno-dziennikarski

III Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia k. plastyczno-dziennikarski.

III załącznik nr 2 Klauzula

IV.

KONKURS

literacki/plastyczny

Przyjaźń szkolna na całe życie

(potwierdzenie stwierdzenia: Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie)

Kategoria:

– szkoła podstawowa kl. V-VIII

– szkoła ponadpodstawowa

Termin zgłoszenia:

do 30 kwietnia 2020 r.

 

Do pobrania:

IV REGULAMIN literacki lub plastyczny

IV Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia k. literacki i k. plastyczny

IV Załącznik nr 2 Klauzula

V.

KONKURS

na scenariusz lekcji:

Przyjaciel – kto to taki?

Kategoria:

nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół

 

Termin zgłoszenia:

do 10 maja 2020 r.

Do pobrania:

V REGULAMIN scenariusz lekcji

V Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia scenariusz

V załącznik nr 2 Klauzula

VI.

KONKURS dwuetapowy

Raz, dwa, trzy… na układ ruchowy z elementami musztry

oraz

wiedzy ogólnej

o służbach stojących na straży bezpieczeństwa

Kategoria:

– szkoła ponadpodstawowa

Termin zgłoszenia:

do  15 kwietnia 2020 r.

 

Do pobrania:

VI REGULAMIN konursu Raz, dwa, trzy.

VI Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia k.raz, dwa, trzy

VI załącznik nr 2 Klauzula

Informacji dot. prowadzonych konkursów udziela st. wizytator Dorota Niedzielska-Barczyk, Wydział Jakości Edukacji – tel. 32 606 30 14.