15 maja 2020

„Giętkie pióro” – Ogólnopolski Konkurs Literacki z inspiracji pisarstwem Karola Wojtyły w 100 rocznicę urodzin.

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zaprasza
do udziału w konkursie literackim, którego celem jest rozwijanie uzdolnień literackich  dzieci i młodzieży (w wieku 13-19 lat) oraz upowszechnianie wiedzy o twórczości literackiej Karola Wojtyły / św. Jana Pawła II. Zgłoszenia udziału w konkursie   dokonuje nauczyciel/nauczyciele języka polskiego za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: www.gietkiepioro.parafiada.pl/Wojtyla

Szczegóły organizacyjne oraz zasady udziału w konkursie określa regulamin.

Załączniki

Regulamin konkursu_2020
Data: 2020-05-15, rozmiar: 254 KB