8 marca 2019

Dzień otwarty w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego – 1 kwietnia 2019 r.

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wraz z Polskim Towarzystwem Fizycznym, oddział katowicki oraz Polskim Towarzystwem Fizyki Medycznej, oddział śląski organizują 1 kwietnia 2019 r. w Chorzowie, na terenie kampusu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Badań Interdiscyplinarnych, Dzień Otwarty dla uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Termin zgłoszeń upływa 22 marca.


Szczegóły wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie: www.fizyka.us.edu.pl