29 stycznia 2019

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej, na rok szkolny 2019/2020

Decyzja szkoła policealna
załącznik nr 1
załącznik nr 2