Wyniki wyszukiwania dla: pnwm

24 listopada 2021

Konsultacje tematyczne „Możliwości wsparcia przez PNWM po i w czasie pandemii”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza nauczycielki i nauczycieli do udziału w konsultacjach tematycznych, w ramach których zostaną zaprezentowane różnorodne formy wsparcia projektów – od międzynarodowych spotkań młodzieży, poprzez praktyki zawodowe, hospitacje aż po publikacje, wystawy, koncerty lub filmy.

17 listopada 2021

Publikacje Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – Co powiedziała. Możesz przetłumaczyć.

Publikacje Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – książki, płyty CD, gry i materiały dydaktyczne – przedstawiają różne aspekty wymiany młodzieży. Znajdą w nich Państwo m.in. wskazówki i pomysły dotyczące zarówno organizacyjnych, jak i merytorycznych stron projektów dla młodzieży, a także informacje na temat historii, krajoznawstwa oraz ogólne, dotyczące wymiany polsko-niemieckiej.

16 listopada 2021

Seminarium kontaktowe – Znajdź szkołę partnerską z Niemiec

Seminarium kontaktowe –  Znajdź szkołę partnerską z Niemiec Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza nauczycielki i nauczycieli z Polski i Niemiec do udziału w wirtualnym seminarium kontaktowym 11, 13 i 18 stycznia 2022 roku. Seminarium kontaktowe jest przeznaczone dla nauczycielek i nauczycieli, chcących znaleźć niemiecką szkołę partnerską. Doświadczone trenerki poprowadzą wydarzenie, które będzie się składać z trzech […]

18 października 2021

Indywidualna wymiana młodzieży w PNWM #2amongmillions

W ramach pilotażowego programu #2amongmillions Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowuje indywidualne spotkania: młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin. Warunek: są pełnoletni, a wymiana, na której się poznali, odbyła się w ostatnich trzech latach. Przyznanie dotacji odbywa się bez zbędnych formalności […]

1 października 2021

Dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii – dla projektów do końca sierpnia 2022

Realizacja projektów w czasie, w którym konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego, może spowodować powstanie wyższych kosztów programu oraz podróży (np. koszty zakwaterowania, większa liczba sal seminaryjnych, zakup maseczek i środków dezynfekujących, wybór innego środka lokomocji, itd.). Dlatego też PNWM wprowadza dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii („dodatek”), przez co zwiększona zostanie całkowita kwota dotacji kosztów programowych […]

15 września 2021

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w międzynarodowej wymianie młodzieży.

W roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów szkół i placówek jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Pomocnym narzędziem w tym zakresie może być międzynarodowa wymiana młodzieży.

18 sierpnia 2021

Platforma Perspektywy Zawodowe w PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  od lat inicjuje, dofinansowuje i wspiera merytorycznie różne projekty, które umożliwiają młodym obywatelom Polski i Niemiec spotkanie się, poznanie i współpracę. Wśród wspieranych przez PNWM projektów znajdują się projekty o charakterze zawodowym. Platforma Perspektywy Zawodowe ma ułatwić organizacje polsko-niemieckich spotkań służących orientacji zawodowej oraz indywidualnych lub grupowych praktyk w kraju sąsiada.