14 sierpnia 2019

Śląski Okrągły Stół Edukacyjny

W związku z inicjatywą Premiera Pana Mateusza Morawieckiego przedstawioną w ramach Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty zapraszają do udziału w Okrągłym Stole Edukacyjnym. Debata będzie kontynuacją dotychczasowych rozmów, które odbywały się od kwietnia do czerwca w Warszawie. Rozmowy będą koncentrować się wokół dyskusji o nauczycielu, uczniu i rodzicu w systemie edukacji […]

12 sierpnia 2019

Zaproszenie dzieci, młodzieży i seniorów do akcji: Przerwany Marsz…

Organizator projektu – Stowarzyszenie Dumni z Polski, zachęca do zgłaszania się do akcji pn. „Przerwany Marsz…”, polegającej na wspólnej inauguracji 2 września 2019 r. nowego roku szkolnego 2019/2020. W 80 – tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, Seniorzy, którym wojna przerwała edukację we wrześniu 1939, wraz z dziećmi i młodzieżą, inaugurując nowy rok szkolny 2019/ […]

6 sierpnia 2019

Konferencje ORE dla dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcone wdrażaniu nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych – zmiana godziny rozpoczęcia i harmonogram – nowe informacje

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje w poszczególnych województwach cykl konferencji dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli poświęconych wdrażaniu nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych. Konferencje zostały zaplanowane dla ok. 100 osób w każdym województwie (dyrektorów szkół oraz nauczycieli: przede wszystkim języka polskiego, matematyki, historii, biologii i chemii). Program konferencji rozpoczynających się o godz. 11.00 […]

11 lipca 2019

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela – komunikat MEN

4 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz powrót do oceny pracy z 2018 […]