Drodzy Gimnazjaliści, Szanowni Maturzyści,

W tych ważnych dla Was dniach przystępowania do egzaminów, życzę optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności. Jestem pewna, że dobrze przygotowani, skupieni i zmobilizowani osiągniecie satysfakcjonujące wyniki. Wierzę, ze zadania nie będą sprawiały Wam żadnego kłopotu.

Powodzenia!

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty


26 kwietnia 2018

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne[1], a także gimnazjum[2],  zobowiązane są zapewnić zajęcia świetlicowe dla wszystkich uczniów, którzy: pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a […]

26 kwietnia 2018

Konkurs „Prawda i kłamstwo o Katyniu” rozstrzygnięty

2123 prace wpłynęły w tym roku na konkurs „Prawda i kłamstwo o Katyniu” organizowany od 9 lat przez Posła do Parlamentu Europejskiego  Jadwigę Wiśniewską. Laureatów konkursu poznaliśmy 23 kwietnia 2018 r. na uroczystości w Bibliotece Śląskiej. „Każda praca jest bardzo wartościowa, bo każda praca jest dowodem, świadectwem na to, że młodzież chce docierać do prawdy […]

25 kwietnia 2018

Konkurs na projekt kampanii reklamowej „Poznaj zawód, w którym kształci moja szkoła”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (branżowe szkoły I stopnia, technika) z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie na projekt kampanii reklamowej „Poznaj zawód, w którym kształci moja szkoła”. Celem konkursu jest promocja oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Każda szkoła (branżowa szkoła I stopnia, technikum) przygotowuje projekt kampanii reklamowej dla jednego […]

25 kwietnia 2018

Konkurs „Śląski przegląd zawodów – 2018”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza branżowe szkoły I stopnia oraz technika z województwa śląskiego do udziału w Konkursie „Śląski przegląd zawodów – 2018”. Celem konkursu jest, między innymi, upowszechnianie szkolnictwa zawodowego, pogłębianie wiedzy na temat oferty szkół kształcących w zawodzie oraz oferty pracodawców na lokalnym rynku pracy. .

25 kwietnia 2018

Konkurs „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego”

Konkurs „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego” Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza szkoły z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego”. Na całość konkursu „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego” składają się dwa konkursy: konkurs pt. „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” skierowany do szkół branżowych I stopnia […]

19 kwietnia 2018

Wykaz szkół do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Pobierz wykaz

18 kwietnia 2018

Ogłoszenie o naborze członków do komisji ds. oceny oraz podziału środków budżetowych – wypoczynek dzieci i młodzieży

Ogłoszenie o naborze członków do komisji ds. oceny oraz podziału środków budżetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.

17 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników szkolenia praktycznego.