18 września 2020

Śląski Salon Maturzystów „Perspektywy” 2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zaprasza do udziału w Śląskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2020. Seria 10. wirtualnych wydarzeń, podczas których „matura spotyka się ze studiami” rozpocznie się 17 września w Małopolsce, a zakończy 30 września na Śląsku. Podczas każdego salonu uczniowie najstarszych klas liceów i techników będą mogli zapoznać się (w godz. 10:00-13:00) z wymogami matury 2021 oraz webinarami […]

15 września 2020

Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ministerstwo Infrastruktury oraz Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do 30 listopada 2020 r. organizuje i przeprowadza ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

14 września 2020

Zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2020/2021 – zgłoszenia do 18 września 2020r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przyjmuje zgłoszenia zapotrzebowań na wydrukowane adaptacje podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

9 września 2020

Kampania pod hasłem „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa”– wydłużona na rok szkolny 2020/2021 – zaproszenie do udziału w konkursach tematycznych

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w konkursach przygotowanych w ramach Kampanii pod hasłem „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa”, prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 do grudnia 2020 r.   I. KONKURS na plakat  pt. Przyjaźń buduje…, niezgoda rujnuje Kategoria: – szkoła podstawowa kl. I-IV – szkoła podstawowa kl. V-VIII – […]

8 września 2020

Ułatwienia w funkcjonowaniu szkół w nowym roku szkolnym – rozporządzenia podpisane

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń –nauczyciel, ponadto lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – to przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii. Rozporządzenia opublikowano 7 września, wchodzą w życie 8 września. Indywidualne nauczanie  Minister […]

3 września 2020

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 z udziałem Śląskiej Kurator Oświaty

W województwie śląskim niemal wszystkie szkoły rozpoczęły nowy rok szkolny stacjonarnie. Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w inauguracji roku szkolnego 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach w Gminie Woźniki. Uroczystość szkolna odbyła się z zachowaniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. W sali gimnastycznej spotkali się uczniowie klasy I i […]

1 września 2020

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali 31 sierpnia list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów […]

31 sierpnia 2020

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

28 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak […]

28 sierpnia 2020

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Opracowany na podstawie informacji zgromadzonych od kuratorów oświaty oraz dyrektorów szkół materiał stanowi wsparcie dla dyrektorów i nauczycieli w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Poradnik zawiera wskazówki dotyczące organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym  i […]

26 sierpnia 2020

Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z […]