15 października 2018

Pracownicy oświaty na ogólnopolskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w KPRM

Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w czwartek 11 października 2018 r. w  ogólnopolskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Minister Anna Zalewska wręczyła zasłużonym dla polskiej oświaty odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto 25 nauczycieli zostało wyróżnionych tytułem Honorowego Profesora Oświaty. […]

3 października 2018

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, w związku z napływającymi sygnałami i wątpliwościami, uprzejmie przypominam, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się […]

24 września 2018

Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Takie działanie nie ma podstaw prawnych. Dyrektor przedszkola nie ma upoważnienia prawnego, faktycznego do ustanawiania jakichkolwiek obowiązkowych opłat dla potrzeb realizacji zadań oświatowo-wychowawczych. Gwarantuje to Konstytucja […]

6 września 2018

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 – Rok Niepodległej

„Rok 2018 to rok narodowego świętowania niezwykłego jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła poprzedni rok szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej, w czasie którego podejmowaliśmy inicjatywy, przedsięwzięcia, różnorodne działania przygotowujące nas do tego niezwykłego święta. Ten rok szkolny 2018/2019 jest rokiem Niepodległej. W woj. śląskim będziemy świętować pod hasłem Polska to […]