26 listopada 2020

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Przywracane są zajęcia sportowe wynikające z programu szkolenia Od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie […]

20 listopada 2020

Ważne: Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje: Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli – wzór wniosku

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.

19 listopada 2020

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebrano wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. Przedstawiono także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych. Z poradnika […]

19 listopada 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje: Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli – rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał dziś rozporządzenie w sprawie rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli prowadzących kształcenie odległość. W rozporządzeniu, które dostępne jest na stronie www.gov.pl/edukacja/rzadowe-wsparcie-500-zl-dla-nauczycieli-na-zakup-sprzetu-do-nauki-zdalnej określiliśmy rodzaj sprzętu, materiałów i oprogramowania, którego zakup, w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli, będzie podlegał  dofinansowaniu. Wzór wniosku dla nauczycieli, którzy będą ubiegać się o dofinansowanie […]

17 listopada 2020

500 zł dla nauczyciela

500 zł dla nauczyciela – Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że wpłynęło ponad 1500 opinii od nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców w ramach konsultacji dotyczących projektów rozporządzeń w sprawie rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej.

12 listopada 2020

Podsumowanie akcji MEN „Szkoła do hymnu”

Ponad 16 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz ponad 134 placówki polonijne wzięły udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godz. 11:11 uczniowie i nauczyciele z całego kraju odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, łącząc się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów. W akcję włączyli się także członkowie kierownictwa MEN i MNiSW, którzy w sposób […]

9 listopada 2020

Realizacja prawa do edukacji i opieki zdrowotnej uczniów w czasie pandemii – pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z 5 listopada 2020 r. informujemy, że do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływają sygnały o niewłaściwych zachowaniach dyrektorów szkół, które utrudniają realizację prawa do edukacji i opieki zdrowotnej uczniów w czasie pandemii. Brak możliwości leczenia uczniów w gabinetach szkolnych z powodu ograniczonej możliwości wchodzenia rodziców na teren szkoły.Ważne Należy […]

9 listopada 2020

Zmiany w przepisach prawa oraz dodatkowe wytyczne do działalności opiekuńczej dla dzieci od 9 listopada 2020 r.

Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły […]

5 listopada 2020

Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Umożliwiamy realizację części zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania […]

30 października 2020

30 października dniem akcji „Szkoła Pamięta” – ponad 6 200 szkół i placówek!

Ponad 6 200 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z całego kraju, zgłosiło swój udział w akcji „Szkoła pamięta”.  Cieszymy się, że tak wielu uczniów i nauczycieli podejmuje inicjatywy, których celem jest upamiętnienie ważnych rocznic oraz postaci historycznych. O swoich działaniach szkoły informują na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, publikując posty z oznaczeniem #SzkołaPamięta. „Szkoła pamięta” 2020 […]

29 października 2020

List do dyrektorów szkół

Katowice, 29 października 2020 r. Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa śląskiego, Nauczyciele, Rodzice, aktualnie niemal wszystkie szkoły funkcjonują w warunkach ograniczonej działalności, co jest wynikiem trudnej sytuacji epidemicznej, coraz większego zagrożenia zdrowia i życia. Wszyscy nieustannie przekonujemy się, jak ważna jest odpowiedzialność za siebie i innych, współpraca, empatia, otwartość na potrzeby drugiego […]