22 kwietnia 2021

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023 – to najważniejsze rozwiązania ogłoszone 21 kwietnia przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

22 kwietnia 2021

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i […]

21 kwietnia 2021

Odeszła śp. Ewa Nawrocka

Ludzie nie umierają, tylko wymykają się naszym oczom… Ks. Jan Twardowski   Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 kwietnia 2021 r. zmarła Pani Ewa Nawrocka, nauczycielka matematyki, wspaniały, pełen pasji i poświęcenia pedagog, który z wielkim zaangażowaniem, uwagą i empatią prowadził swych uczniów przez niełatwy świat matematycznych zawiłości przez 38 lat. Z wielkim smutkiem żegnamy […]

16 kwietnia 2021

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

13 kwietnia 2021

„Posiłek w szkole i w domu” – nabór wniosków w roku 2021

Nabór wniosków udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych […]

9 kwietnia 2021

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

7 kwietnia 2021

Komunikat w sprawie zaświadczeń dla laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021

Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 zostały  zamieszczone na platformie internetowej Konkursy przedmiotowe. Za pobranie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata z platformy internetowej Konkursy przedmiotowe zgodnie z § 30 regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego […]

29 marca 2021

Zawieszenie zajęć od 29 marca 2021

Zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach Do 11 kwietnia w dalszym ciągu ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: • szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach; • szkół ponadpodstawowych; • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego; • ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; • domów wczasów dziecięcych; • szkolnych schronisk młodzieżowych. Zawieszenie zajęć w przedszkolach Od […]