W obiektywie

Powrt »

O reformie edukacji i miejscach pracy dla nauczycieli na posiedzeniu Wojewdzkiej Rady Dialogu Spoecznego

2017-05-05 | Redakcja

O reformie edukacji i miejscach pracy dla nauczycieli na posiedzeniu Wojewdzkiej Rady Dialogu Spoecznego


Wdraanie reformy owiaty w woj. lskim i jej wpyw na utrzymanie miejsc pracy nauczycieli to gwny temat posiedzenia Wojewdzkiej Rady Dialogu Spoecznego. 28 kwietnia w Sali Marmurowej o reformie dyskutowali czonkowie WRDS: samorzdowcy, zwizkowcy, przedsibiorcy. Stron rzdow reprezentowali: wojewoda lski Jarosaw Wieczorek, II wicewojewoda Mariusz Trepka oraz lski kurator owiaty Urszula Bauer. Uczestnicy spotkania mwili o swoich dotychczasowych dowiadczeniach we wdraaniu reformy, przedstawiali propozycje rozwiza, zadawali pytania. Samorzdowcy podkrelali, e s gotowi do wdroenia reformy. Zebrani rozmawiali o problemach i sposobach ich rozwizania. Zgodnie z gwnym tematem WRDS dyskusja dotyczya przede wszystkim wpywu reformy na miejsca pracy dla nauczycieli. lski kurator owiaty Urszula Bauer przedstawia dane o ofertach pracy dla nauczycieli zamieszczonych w bazie, ktra znajduje si na stronie Kuratorium Owiaty w Katowicach. Wojewoda lski przekaza informacj na temat podwyek dla nauczycieli, o ktrych w tym samym dniu mwia na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Anna Zalewska.


- Wojewdzka Rada Dialogu Spoecznego to dobre miejsce do tego, bymy si spotykali w takim skadzie, w gronie przedstawicieli zwizkw zawodowych i samorzdw terytorialnych. Na tego typu spotkaniach wiele mona wypracowa - podsumowaa kurator Urszula Bauer, proponujc, aby jeszcze w tym roku, na przeomie wrzenia i padziernika, odbyo si kolejne posiedzenie WRDS powicone ksztaceniu zawodowemu w kontekcie reformy edukacji oraz sprawom nauczycieli.


Zdjcia Kamil Kamasiski