W obiektywie

Powrt »

Konferencja Przeciw e-uzalenieniom - spotkajmy si w rodzinie

2017-04-07 | E.Jakubiak-Wicaw

5 kwietnia 2017 r. w Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach odbya si konferencja otwierajca kampani prowadzon w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej im. Wadysawa Stasiaka.

Inauguracji tegorocznej kampanii odbywajcej si pod hasem RodzinaTAK # e-uzaleznieniaNIE dokonaa lska kurator owiaty, Urszula Bauer, ktra podkrelaa rol przekazywania wartoci w rodzinie jako wanego sposobu zapobiegania e-uzalenieniom.

Treci prezentowane podczas konferencji zwizane byy z hasem: Przeciw e-uzalenieniom - spotkajmy si w rodzinie. Jej uczestnicy - nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, a take specjalici poradni psychologiczno-pedagogicznych – wysuchali wykadw na temat kondycji wspczesnej rodziny, zagroe cywilizacyjnych, a take mieli okazj pozna praktyczne rozwizania stosowane w pracy z rodzinami oraz osobami zagroonymi uzalenieniem od technologii cyfrowych. Wanym punktem konferencji byo wyonienie zwycizcy konkursu na ekslibris kampanii, ktrym zostaa Kornelia Kohut z Gimnazjum Jana Pawa II w Rudzicy.