17 maja 2019

Wyniki I etapu drugiej części Konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2019” Konkurs „Dom z przyszłością”

Komisja konkursowa I etapu drugiej części konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2019”, „Dom z przyszłością” na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. dokonała oceny prac i przyznała: w kategorii konkursu – Projekt zagospodarowania terenu/działki wokół domu – pierwsze miejsce oraz jedno wyróżnienie (komisja nie przyznała drugiego i trzeciego miejsca;

30 kwietnia 2019

Ruszają badania ankietowe na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystępują od kwietnia br. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych.

26 kwietnia 2019

2 maja urząd jest nieczynny

Na podstawie Zarządzenia NR 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej . Jednocześnie 11 maja 2019 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy dla tych pracowników.

25 kwietnia 2019

Odbiór zaświadczeń dla Finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego  Zapraszamy po odbiór zaświadczeń dla Finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych województwa śląskiego organizowanych dla uczniów szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów 15 maja 2019 r. wg harmonogramu.   Wydział/delegatura Miejsce/godzina wydawania Bielsko Biała Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25 godz. 9.00-15.00, sala nr […]

16 kwietnia 2019

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267) […]