W obiektywie

Archiwum »

Wane

Zagroenia zwizane z handlem ludmi i podejmowaniem pracy za granic.

Dodany: 2016-05-25

Podrczniki zaadaptowane

Dodany: 2016-05-24

Program "Bezpieczna +" - nabr wnioskw w 2016 roku

Dodany: 2016-05-19

Dotacja celowa na wyposaenie szk w podrczniki, materiay edukacyjne i materiay wiczeniowe

Dodany: 2016-05-11

Pismo dot. korekty podziau dotacji przedszkolnej na poszczeglne rozdziay klasyfikacji budetowej

Dodany: 2016-05-10

Formularze sprawozdania z realizacji Rzdowego programu wspierania w 2015 r. organw prowadzcych szkoy podstawowe i szkoy artystyczne realizujce ksztacenie oglne w zakresie szkoy podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowa uczniw przez promocj czytelnictwa wrd dzieci i modziey - "Ksiki naszych marze"

Dodany: 2016-05-04

Ogoszenie o naborze czonkw do komisji ds. oceny ofert podziau rodkw budetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2016 roku

Dodany: 2016-04-29

Otwarty konkurs ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2016 r.

Dodany: 2016-04-22

Wane informacje dla organizatorw wypoczynku dla dzieci i modziey - zmiany w przepisach

Dodany: 2016-04-13

Kampania edukacyjna "STOP poarom traw!"

Dodany: 2016-04-13

Lista wynioskw wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Dodany: 2016-04-12

Podrczniki zaadaptowane

Dodany: 2016-03-16

Uszkodzone podrczniki

Dodany: 2016-03-16

Debata Owiatowa Ucze. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana

Dodany: 2016-03-16

XXII Sesja Sejmu Dzieci i Modziey

Dodany: 2016-03-07

Listy Minister Edukacji Narodowej do organw prowadzcych i dyrektorw publicznych przedszkoli oraz szk podstawowych z oddziaami przedszkolnymi w sprawie rekrutacji

Dodany: 2016-02-26 | Zmieniony: 2016-02-29

Poradnik Rodzice, macie wybr! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka szecioletniego i siedmioletniego

Dodany: 2016-02-29

Komunikat w sprawie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminw w 2016 roku.

Dodany: 2016-01-19 | Zmieniony: 2016-01-21

Prosimy o wypenienie ankiety dotyczcej wykorzystania e-podrcznikw

Dodany: 2016-01-12

Zalecenia dotyczce wyjazdw zagranicznych w formie wycieczek lub wypoczynku

Dodany: 2016-01-07 | Zmieniony: 2016-01-11

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wiecej »