W obiektywie

Archiwum »

Wane

Zwrot wadliwych fabrycznie podrcznikw

Dodany: 2016-12-02

List lskiego Kuratora Owiaty do Rodzicw, Uczniw, Nauczycieli, Samorzdowcw

Dodany: 2016-11-28 | Zmieniony: 2016-11-30

Monitorowanie liczby uczniw technikum i zasadniczej szkoy zawodowej realizujcych ksztacenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu

Dodany: 2016-11-28

Harmonogram spotka z przedstawicielami jednostek samorzdu terytorialnego w dniach 28-30.11.2016 r.

Dodany: 2016-11-25

Harmonogram spotka z przedstawicielami JST dotyczcych reformy edukacji w dniach 28 - 30 listopada 2016 r.

Dodany: 2016-11-25

Konkurs na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz stanowisko zastpcy dyrektora do spraw szkoy podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

Dodany: 2016-11-24

XVII edycja Maratonu Pisania Listw

Dodany: 2016-11-22

Formularze sprawozdania z realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na lata 2016-2020. Priorytet 3

Dodany: 2016-11-18

Olimpiada Solidarnoci. Dwie dekady historii - IV edycja oglnopolskiego konkursu

Dodany: 2016-11-10 | Zmieniony: 2016-11-14

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotw humanistycznych gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych pt. "Midzy dwoma totalitaryzmami" w ramach seminarium "Polski wiek XX - losy pastwa i narodu"

Dodany: 2016-11-04

Realizacja zaj, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

Dodany: 2016-10-25

Szkolenie Dziecko z cukrzyc w szkole

Dodany: 2016-10-20 | Zmieniony: 2016-10-21

Nabr wnioskw do "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Dodany: 2016-10-18

Delegatura w Bytomiu

Dodany: 2016-10-14 | Zmieniony: 2016-10-18

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie wojewdztwa lskiego akcji szczepienia lisw wolno yjcych w akcji jesiennej w 2016 roku.

Dodany: 2016-09-21

Informacja dotyczca realizacji programu "Pomaganie czy - kompleksowa diagnoza, pomoc, wsparcie dla dzieci i modziey z niepenosprawnoci i ich rodzin"

Dodany: 2016-09-15

Rzdowy program pomocy dzieciom i uczniom w 2016 r. - zasiek losowy

Dodany: 2016-09-07

Komunikat MEN w sprawie wnioskw JST o zwikszenie kwot czci owiatowej subwencji oglnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zesp ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 13 lipca br.

Dodany: 2016-08-04 | Zmieniony: 2016-09-06

Pismo dot. moliwoci dokonania korekty podziau dotacji przedszkolnej na poszczeglne rozdziay klasyfikacji budetowej

Dodany: 2016-08-31

Zoenie aneksu do wniosku w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" - korekta danych

Dodany: 2016-08-30

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail:
kancelaria@kuratorium.katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
e-mail:
sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl

wiecej »