W obiektywie

Archiwum »

Wane

List Minister Edukacji Narodowej do Rodzicw

Dodany: 2017-05-22

Opracowanie instrumentw do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej - zaproszenie dla pracownikw poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziau w dwudniowym szkoleniu dotyczcym wykorzystania modelowego zestawu narzdzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-spoecznego TROS-KA oraz standardw funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dodany: 2017-05-13 | Zmieniony: 2017-05-19

Opracowanie instrumentw do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej - rekrutacja na stanowiska koordynatorw ds. wdraania modelowego zestawu narzdzi diagnostycznych oraz standardw funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Dodany: 2017-05-12 | Zmieniony: 2017-05-16

"Kiermasz podrcznikw" - adaptacja

Dodany: 2017-05-05

Zarzdzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrw z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracownikw urzdw administracji rzdowej

Dodany: 2017-04-06 | Zmieniony: 2017-04-28

Otwarty konkurs ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie zorganizowania w 2017 roku letniego wypoczynku dzieci i modziey z wojewdztwa lskiego

Dodany: 2017-04-26 | Zmieniony: 2017-04-28

Nabr autorw, redaktorw i trenerw - ksztacenie w zawodach

Dodany: 2017-04-28

Dzie Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – proba o realizacj zaj

Dodany: 2017-04-27

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o obowizku korzystania z "Wyszukiwarki numerw PESEL" w Centralnym Rejestrze Orzecze Dyscyplinarnych przez dyrektorw szk

Dodany: 2017-04-13

Rozporzdzenie w sprawie ramowych planw nauczania opublikowane

Pobierz dokument »

Dodany: 2017-04-03

Komunikat MEN w sprawie planowanego strajku organizowanego przez Zwizek Nauczycielstwa Polskiego

Dodany: 2017-03-30

Rozporzdzenie w sprawie organizacji pracy przedszkoli i szk opublikowane

Pobierz dokument  »

Dodany: 2017-03-28

Biblioteki w szkoach - informacja MEN

Pobierz dokument »

Dodany: 2017-03-23

Cyberbezpieczestwo w szkoach. List do dyrektorw szk i nauczycieli

Dodany: 2017-03-21

Organizacja szk i przedszkoli – rozporzdzenie podpisane

Dodany: 2017-03-20

List Minister Edukacji Narodowej

Pobierz dokument »

Dodany: 2017-03-08

Ustawy: Prawo owiatowe i Przepisy wprowadzajce ustaw - Prawo owiatowe opublikowane

Dodany: 2017-01-12 | Zmieniony: 2017-02-09

Oferta szkole dla nauczycieli dot. nowej podstawy programowej

Dodany: 2017-05-19

Komunikat dot. organizacji etapu rejonowego Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym na rok 2017 dla uczniw szk podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta: Katowice, Tychy, witochowice oraz powiatu bierusko-ldziskiego

Dodany: 2017-05-13

Komunikat Polskiego Zwizku Motorowego dot. Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym na rok 2017 dla uczniw szk podstawowych i gimnazjalnych

Dodany: 2017-05-12

Ogoszenie o naborze czonkw do komisji ds. oceny ofert oraz podziau rodkw budetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2017 roku

Dodany: 2017-05-10

Konkurs Wojewody lskiego Gdybym By Wojewod...

Dodany: 2017-05-08 | Zmieniony: 2017-05-09

Dotacja podrcznikowa

Dodany: 2017-04-26

Informacja o naborze wnioskw w ramach Rzdowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organw prowadzcych szkoy w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w szkoach - "Bezpieczna+"

Dodany: 2017-04-25

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie wojewdztwa lskiego akcji szczepienia lisw wolno yjcych w akcji wiosennej w 2017 roku.

Dodany: 2017-04-19

Udostpnienie pisma MEN z dnia 22 marca 2017 r. dyrektorom szk i placwek w sprawie pobierania informacji z Centralnego Rejestru Orzecze Dyscyplinarnych

Dodany: 2017-03-27

XXIII sesja Sejmu Dzieci i Modziey

Szczegóowe informacje o projekcie »

Dodany: 2017-03-10

Kampania przeciwko wadliwym kodom pamici

Dodany: 2017-03-08

Wyniki konkursu plastycznego "Sznupek radzi, jak zim bezpiecznie si bawi", zorganizowanego w zwizku z akcj "Bezpieczne ferie 2017" w wojewdztwie lskim

Dodany: 2017-03-08

Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczce wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkoach

Dodany: 2017-03-07

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Dodany: 2017-02-27

Projekt dofinansowywania posikw w szkoach "Dobry jak chleb"

Dodany: 2017-02-20

Zaproszenie do udziau w Kampanii pod hasem: Rodzina TAK#e-uzalenienia NIE

Dodany: 2017-02-20

Wojewdzki Konkurs Historyczno-Literacki "Prawda i kamstwo o Katyniu"

Dodany: 2017-02-01

Pismo dot. podziau dotacji przedszkolnej na poszczeglne rozdziay klasyfikacji budetowej

Dodany: 2017-01-31

Zmiana podstawowych kierunkw realizacji polityki owiatowej pastwa w roku szkolnym 2016/2017

Pobierz dokument »

Dodany: 2017-01-27

Wojewdzki zesp ds. wdraania reformy edukacji

Dodany: 2017-01-23

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail:
kancelaria@kuratorium.katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
e-mail:
sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl

wiecej »